Tallinnanaukion remuaminen vähentynyt

Poliisin ja järjestyksenvalvojien yhteistyöllä on saavutettu hyviä tuloksia Helsingin Itäkeskuksen Tallinnanaukiolla. Malli otettiin käyttöön viime heinäkuussa. Sen jälkeen rikollisuus on selvästi alueella vähentynyt. Lisäksi avun tarpeessa olevia on pystytty ohjaamaan oikeiden palvelujen piiriin.

Kuva: YLE

Tallinnanaukion järjestystä on valvotaan järjestyksenvalvojien ja poliisin tiiviillä yhteistyöllä. Poliisipartiot ovat jalkautuneet alueelle päivittäin. Vaaralliseksi, sotkuiseksi ja rauhattomaksi koettu aukio on rauhoittunut, myönteistä palautetta on tullut sekä yrittäjiltä että asiakkailta.

Poliisi saa selvästi vähemmän hälytyksiä aukiolle ja rikostilastot ovat kaunistuneet huomattavasti verrattuna vuoteen 2009. Erityisen valoisa oli elokuun tilasto: poliisitehtäviä oli 29 edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Ihmisiä ohjattu avun piiriin

Järjestyksenvalvojat ovat lisäksi auttaneet poliisia selvittämään, ketkä alueella oleilevista ovat sellaisia, joilla päihteiden tai muiden syiden vuoksi on vaara syrjäytyä. Näitä henkilöitä on sitten pystytty yhdessä sosiaaliviraston lähityöntekijöiden ja terveyskeskuksen henkikökunnan kanssa ohjattu palveluiden piiriin.

Aivan ongelmatonta Tallinnanaukion siistiminen ei ole ollut. Samalla kun rötöstely ja häiriökäyttäytyminen on Tallinnanaukiolla vähentynyt, on se vastaavasti lisääntynyt lähialueilla. Osa häiriköistä on siirtynyt Puotinharjun ostoskeskuksen, STOA:n ja Lyybekinaukion ympäristöön.