Yli 50-vuotiaat kaipaisivat osaamisensa päivitystä

Mitä vanhempi työntekijä, sitä vähemmän hän saa työpaikallaan täydennyskoulutusta, selviää Ammattiliitto Pron tutkimuksesta. Yli 50-vuotiaat toimihenkilöt kokevat, että tämän vuoksi heidän on tavallistakin vaikeampaa löytää uutta työtä.

Kotimaa

Ammattiliitto Pro teki jäsenilleen keväällä kyselyn, johon osallistui lähes 5 500 yli 50-vuotiasta toimihenkilöä. He toimivat teollisuus-, palvelu-, viestintä- sekä rahoitusalalla.

Tuloksista käy ilmi, että varttuneet toimihenkilöt eivät näe työmarkkinoiden asemassaan juuri valoa. Yli 55-vuotiaista vastaajista kuusi kymmenestä antoi työllistymismahdollisuuksilleen alhaisimman mahdollisimman arvosanan.

Monet vastaajista olivat sitä mieltä, että täydennyskoulutuksen puute on yksi heidän työllistymismahdollisuuksiinsa vaikuttavista tekijöistä. Neljä kymmenestä yli 55-vuotiaasta pitkäaikaisen työpaikkansa menettäneestä vastaajasta koki tarvitsevansa osaamisensa päivitystä pärjätäkseen työpaikkakilpailussa.

Tutkimuksen mukaan joka toinen yli 50-vuotias toimihenkilö ei ole saanut työpaikallaan lainkaan täydennyskoulutusta.

Lähteet: YLE Uutiset