Valkoposkihanhien holtiton lisääntyminen pysähtyi

Helsingin ja Espoon puistonurmikoilla laiduntavien valkoposkihanhien määrä on laskenut hieman jo toisena vuotena peräkkäin. Kerääntymispaikoilta laskettiin heinäkuun lopussa yhteensä runsaat 3200 hanhea. Poikasten määrä väheni kolme prosenttia viime vuodesta.

Kotimaa
Valkoposkihanhia Helsingissä
YLE

Valkoposkihanhia on pääkaupunkiseudulla kuitenkin edelleen lähes yhtä paljon kuin viime vuonna. Eniten hanhia Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön tutkijat laskivat Suomenlinnassa, Kaivopuistossa, Tapiolassa, Lehti- ja Kuusisaaressa sekä Korkeasaaressa.

Jyrkimmin hanhipoikueiden määrä on vähentynyt Espoon Tapiolassa. Alueella havaittiin vain neljä poikuetta, mikä on noin kymmenesosa parhaiden vuosien määrästä.

Helsingissä poikuemäärät eivät ole vähentyneet yhtä paljon. Itä-Helsingissä hanhien määrä kuitenkin laski yli neljänneksellä viime vuodesta.

Myös poikueiden koko pieneni aikaisemmista vuosista. Nyt poikasia on hanhiparilla keskimäärin vain 2,1 kun niitä aiemmin oli 2,3.

Hanhien laitumilla syömäkelvottomia kasveja

Poikasmäärän kasvun pysähtymiseen vaikuttaa laitumien laatu ja kunto.

Useilla paikoilla, kuten Suomenlinnassa, rantanurmikoilla ovat lisääntyneet valkoposkihanhille kelpaamattomat ketohanhikit ja niittyhumalat.

Lisäksi useana vuonna kuivuus on heikentänyt poikasten selviytymistä.

Toinen perättäinen kylmä talvi on puolestaan heikentänyt pesivien lintujen kuntoa, ja osa linnuista on saattanut jättää pesimättä.

Kasvu jatkuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Valkoposkikannan kasvu on ollut pääkaupunkiseudulla nopeaa. vuosina 1996–2003 parimäärät kasvoivat jopa 47 prosenttia vuodessa. Sen jälkeen kannan kasvu on hidastunut.

Koko Suomen pesimäkanta sen sijaan on edelleen voimakkaassa kasvussa. Uusia lintuja tulee peräti 41 prosentin vuosivauhdilla.

Valkoposkihanhi on sopeutunut erinomaisesti Suomen luontoon ja pääkaupunkiseudulla se hyötyy ihmisestä.

Hanhet pesivät saarilla, jossa ne ovat suojassa ketuilta ja supikoirilta. Poikasten kuoriuduttua emot tuovat poikueet nopeasti merenrantaan rajoittuville nurmialueilla.

Valkoposkihanhi on alun perin tundran laji, jonka pääasiallisia esiintymisalueita ovat Novaja Zemlja Venäjällä, Grönlanti ja Huippuvuoret.

Lähteet: YLE Helsinki