Psykopaatit eivät noudata tilastotieteen sääntöjä

Erilaisten tulosten mittaaminen on kehittynyt huimasti. Urheilutuloksia seurataan sekunnin murto-osien tarkkuudella. Yhteiskunnallinen päätöksenteko tukeutuu yhä moninaisimpiin tilastoihin ja kyselytutkimukset tarkentavat niitä. Tilastot eivät kuitenkaan suoranaisesti paljasta massamurhaajia, pohtii professori Tauno Tiusanen suunvuorossaan.

Suunvuorot

Urheilussa tulokset pystytään nykytekniikalla mittaamaan erittäin tarkasti. Sadan metrin juoksun tulokset otettiin ennen sekuntikellolla, mutta silloin ei sekunnin murto-osia saatu talteen.

Monissa urheilulajeissa joudutaan turvautumaan arvostelutuomareiden näkemyksiin. Voimistelussa ja kaunoluistelussa ei voi koskaan määritellä voittajia kiistattoman tarkasti.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan taustatietoja. Kaikissa maissa mitataan kokonaistuotannon kehitystä. Tältä osin tilastot ovat vuosien mittaan kehittyneet.

Pimeää taloutta ja mustanpörssin toimintaa ei kuitenkaan missään pystytä luotettavasti kartoittamaan.

Mielipidemittaukset ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet ja parantuneet laadultaan.

Taloudenalalla julkaistaan nykyisin paljon erilaisia indeksilukuja, jotka perustuvat kyselytutkimuksiin. Joka vuosi julkaistaan esimerkiksi indeksi, joka mittaa korruptiota tai sen puuttumista eri maissa. Tätä tarkoitusta varten haastatellaan laajaa asiantuntijoiden joukkoa.

Tämän lisäksi julkaistaan nykyään useita talouden tunnuslukuja, jotka koostuvat useista osasista. Monimutkaisilla indekseillä pyritään mittaamaan esimerkiksi valtioiden kilpailukykyisyyttä ja elämisen laatua eri puolilla maailmaa.

Työssäni jouduin seuraamaan kansainvälistä kehitystä erilaisten mittarien valossa. Karkeasti yleistän, kun totean, että Pohjoismaat ovat viime vuosikymmenien aikana olleet kehityksen kärjessä monilla mittareilla mitattuna.

Samalla olen hyvin tietoinen siitä, että esimerkiksi koulutuksen tasoa ei voi kaikissa maissa mitata yhtä tarkasti kuin 100 metrin juoksua.

Kaiken kokemani ja näkemäni perusteella Pohjolasta ei pitäisi löytyä koulusurmaajia eikä massamurhaajia.

Tällä hetkellä Norja on maailman turvallisin maa. On erittäin epätodennäköistä, että mitää levotonta tapahtuu koetun katastrofin jälkeen.

Kaikki psykopaatit eivät kuitenkaan noudata tilastotieteen lakeja.

Lähteet: YLE Lahti

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus