Pietarin puhdistamot näkyvät jo nyt Suomenlahden veden laadussa

Miljoonakaupungin vesiensuojelutoimet ovat vähentäneet Suomenlahden fosforikuormitusta melkein kolmanneksen.

Kotimaa
Haapasaaren ranta
YLE

KymenlaaksoPietarin jätevedenpuhdistamojen vaikutus näkyy jo nyt itäisellä Suomenlahdella. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Seppo Knuuttilan mukaan isot, osin pohjoismaisilla ponnistuksilla rakennetut puhdistamot ovat vähentäneet meren fosforikuormituksesta 30 prosenttia. Knuuttila arvioi, että lähivuosina ravinnekuorman väheneminen näkyy myös kesäisten leväkukintojen määrässä.

- Merialueen fosforikuormitus on alentunut nopeasti. Kokonaiskuormituksen pieneneminen näkyy viiden vuoden sisällä varmasti myös sinilevän vähenemisenä, Knuuttila sanoo.

Miljoonakaupunki Pietarin kaikki jätevedet saadaan puhdistettua neljän vuoden kuluttua. Nyt vielä seitsemän prosenttia niistä johdetaan suoraan mereen.

- Pietari on edelleen Suomenlahden suurin yksittäinen saastuttaja, muistuttaa Knuuttila.

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat osallistuneet isolla panoksella Pietarin jätevedenpuhdistusohjelmaan.

Lähteet: YLE Kymenlaakso