Lapsena älykkyystesteissä menestyvät elävät pidempään

Lapsena ja nuorena älykkyystesteissä pärjäävät välttyvät muita todennäköisemmin ennenaikaiselta kuolemalta. Yhteys selittyy hyvällä aikuisiän taloudellisella ja sosiaalisella asemalla.

terveys
Matematiikan oppitunti
YLE / Antti Eintola

Tutkimuksen mukaan lapsuusiän sosiaaliset ja taloudelliset erot eivät vaikuttaneet lapsuuden ja nuoruusiän älykkyyteen. Sen sijaan aikuisena korkeamman koulutustason ja varakkuuden vaikutus pitkäikäisyyteen oli selvä.

Älykkäät lapset myös syövät keskimäärin terveellisemmin ja liikkuvat enemmän aikuisena. He saattavat myös välttyä todennäköisemmin mielenterveysongelmilta.

International Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistuun tutkimukseen osallistui yhteensä yli 1,1 miljoonaa ihmistä, joita seurattiin 17 - 69 vuoden ajan.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim