Ikäpäiväkirjojen avulla tutkitaan sukupolvien välistä solidaarisuutta

Vanhustyön keskusliitto tutkii ikäryhmien välistä kanssakäymistä. Uuden hankkeen tarkoitus on edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia lisäämällä sukupolvien välisiä suhteita. Yhtenä tutkimusmenetelmänä käytetään ikäpäiväkirjaa. Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja siinä on mukana useita yhteistyökumppaneita, muun muassa Jyväskylän yliopisto.

Kotimaa
Vanhuksen kädet
Touko Yrttimaa / Yle

Vanhustyön keskusliiton uudessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa Elämänkulku ja ikäpolvet etsitään tapoja, joilla voitaisiin lisätä eri ikäryhmien välistä kanssakäymistä ja purkaa ikäryhmien välisiä jännitteitä.

Hankkeen johtaja Marja Saarenheimo kertoo, että tavoitteena on edistää erityisesti iäkkäiden ihmisten psykososiaalista hyvinvointia ja osallisuutta.

- Tutkimus- ja kehittämishankkeessa kerätään ja analysoidaan tietoa siitä, miten eri ikäpolvien ihmiset jäsentävät elämänkulkua ja omaa paikkaansa sukupolvien ketjussa sekä miten he suhtautuvat itseään nuorempiin ja vanhempiin ikäpolviin. Lisäksi viritetään aktiivista keskustelua ikäpolvien välisistä jännitteistä ja yhteisen toiminnan mahdollisuuksista, Saarenheimo sanoo.

Ikäpäiväkirjan pitäjiä etsitään parhaillaan

Elämänkulku ja ikäpolvet –hankkeessa kootaan yhtenä tutkimusaineistona ikäpäiväkirjoja, joissa eri ikäiset ihmiset seuraavat vähintään kuukauden ajan, millaisissa arjen tilanteissa ja miten ikä tulee merkitykselliseksi.

Parhaillaan etsitään eri ikäisiä naisia ja miehiä, jotka voisivat sitoutua kuukauden mittaiseen päiväkirjan pitoon. Ohjeet ikäpäiväkirjan pitämiseen löytyvät netistä osoitteesta www.ikapolvet.fi (siirryt toiseen palveluun).

Hanke edistää sukupolvien välistä myönteistä uteliaisuutta

Elämänkulku ja ikäpolvet on Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutuva kolmivuotinen hanke, joka haastaa erilaisia toimijoita kehittämään ja edistämään ikäpolvien välistä myönteistä uteliaisuutta ja kanssakäymistä. Valmisteilla on haastekampanja, joka liittyy EU:n Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien väliseen solidaarisuuden teemavuoteen 2012.

Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke toteutetaan yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin kuuluu järjestöjä, yrityksiä ja yliopistoja, muun muassa Jyväskylän yliopisto.

Lähteet: YLE Keski-Suomi