Kaupunginhallitus äänesti Kiela-kaavan valituksista

Rovaniemen kaupunginhallitus esitti maanantaina hylättäväksi kaikki neljä hallinto-oikeuteen saapunutta Kiela-kaavaa koskevaa valitusta. Kahden valituksen kohdalla kaupunginhallitus joutui äänestämään, sillä niiden hyväksymistä esitettiin.

hallinto-oikeus
Kiela-suunnitelman havainnekuva ilmasta.Arkkitehtitoimisto Laatio

Rovaniemen hallinto-oikeus pyysi kaupungin vastinetta valituksiin, jotka koskevat valtuuston lokakuussa tekemiä ydinkeskustan Kiela-asemakaavapäätöksiä. Valituksissa päätökset vaaditaan kumottavaksi.

Kaksi valituksista on Heikki Annanpalon ja Esa Tikkalan käsialaa. Lisäksi valittajina ovat Hanna Pöysälä ja Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys.

Kaupunginjohtaja Mauri Gardin esitti, että hallinto-oikeutta pyydetään hylkäämään kaikki valitukset. Pöysälän ja asukasyhdistyksen valitusten kohdalla kuitenkin äänestettiin. Minna Myöhänen (vas.) esitti Tuuli Rautavan (vihr.) ja Antti Liikkasen (sd.) kannattamana kummankin valituksen hyväksymistä. Myöhäsen esitys kaatui kummassakin tapauksessa äänin 12-3.

Kaupunginhallitus esittää siis Rovaniemen hallinto-oikeudelle valitusten hylkäämistä.

Kolme valitusta koulun tontista

Kiela-korttelien kaavamuutos hyväksyttiin lokakuussa kahdessa osassa, samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Annanpalo ja Tikkala ovat valittaneet kummastakin päätöksestä, muut vain toisesta.

Kolme valituksista koskee asemakaavan muutosta 1. kaupunginosan korttelin 34 tontilla 12. Kyseisellä tontilla sijaitsee arkkitehti Ferdinand Salokankaan suunnittelema koulu, jonka purkaminen onkin herättänyt eniten vastatuulta Kiela-hankkeen käsittelyn aikana.

Pöysälän valituksessa vedotaan muun muassa siihen, ettei Salokankaan koulurakennuskokonaisuuden kulttuurihistoriallista arvoa ole huomiotu valmistelussa. Asukasyhdistys taas moittii päättäjiä siitä, että he ovat laiminlyöneet kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia.

Myös apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttilan mahdollinen esteellisyys on asetettu tapetille, koska hänen puolisonsa työskentelee kerrostalot rakentavan yrityksen palveluksessa.

Kaupunginlakimies: Anttila ei esteellinen

Tämän perustelun ovat esittäneet Annanpalo ja Tikkala, jotka haluavat esteellisyyden tarkastelua myös toisen tehdyn päätöksen osalta. Se koski 1. kaupunginosan korttelia 33, korttelin 34 tonttia 11 ja viereistä katualuetta.

Kaupungihallitus kiistää kaikki valituksessa esitetyt seikat. Kaupunginlakimies on muun muassa arvioinut, ettei Martti Anttila ole ollut esteellinen vaimonsa aseman kautta, koska vaimo ei saa asuntojen myynnistä provisiopalkkaa vaan nauttii kuukausipalkkaa.

Kiela-alue sijoittuu Rovakadulle ja Korkalonkadulle, niiden Hallituskadun puoleiseen päähän. Alueelle aiotaan rakentaa 500-550 kerrostaloasuntoa ja töiden ensimmäisen vaiheen pitäisi alkaa tänä vuonna.

Lähteet: YLE Lappi