Kela aloittaa muistutukset takuueläkkeestä

Kela alkaa ottaa yhteyttä takuueläkkeeseen mahdollisesti oikeutettuihin henkilöihin tänään. Kela muistuttaa etuudesta noin 20 000:ta eläkeläistä, jotka eivät ole vielä hakemustaan lähettäneet. Kelan varovaisen arvion mukaan näistä yli 17 000:lla on oikeus takuueläkkeeseen.

Kotimaa

Etuuden ulkopuolelle jäävät lähinnä ulkomaaneläkettä saavat henkilöt.

Kelasta kerrotaan YLE Uutisille, että se lähestyy takuueläkkeeseen mahdollisesti oikeutettuja henkilöitä kirjeitse ja puhelimitse kuitenkin viimeistään syyskuun aikana.

Heinäkuun loppuun mennessä Kela on vastaanottanut liki 103 000 hakemusta.

Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosaston etuuspäällikön Pirjo Rauten mukaan Kela on panostanut erityisesti takuueläkkeen tiedottamiseen.

- Olemme yrittäneet varmistaa, että mahdollisimman moni takuueläkkeeseen oikeutettu saisi asiasta tietää.

Mikäli takuueläkettä hakee syyskuun aikana, voi eläkkeen saada takautuvasti maaliskuusta asti.

Maaliskuun alussa voimaan tulleen takuueläkkeen tarkoituksena on turvata Suomessa asuvien pienituloisten eläkeläisten toimeentulo.

Lähteet: YLE Uutiset