Ulkoministeriön töissä tuoreet maisterit eivät rikastu

Korkeakouluopiskelijoiden kolmen kuukauden harjoittelumahdollisuutta pidetään hyvänä keinona tutustua töihin ja luoda kontakteja. Tätä mieltä ollaan niin opiskelija- kuin ammattijärjestöissäkin. Sen sijaan jo valmiiden maistereiden palkkaaminen työllistämisvaroin ministeriöihin on ongelmallisempaa. Ulkoasiainministeriössä näitä työelämävalmennettavia on puolen vuoden pestillä noin 60, saman verran kuin korkeakouluharjoittelijoitakin.

Ulkoministeriö on haluttu harjoittelupaikka. Ministeriössä on myös runsaasti työelämävalmennettavia. Kuva: YLE

Yksittäisiä työelämävalmennettavia on muissakin ministeriössä ja osa heistä saa jatkossa ainakin määräaikaista työtä oikealla palkallakin. Ulkoministeriö suurimpana ministeriönä on kuitenkin omassa sarjassaan.

Suomen valtiotieteilijöiden liiton toiminnanjohtajan Simo Pöyhösen mielestä työkokemuksen saaminen on tietysti hyvä asia, mutta työmarkkinatukea saavilla työelämävalmennettavilla teetetään myös osin virkamiehille kuuluvaa työtä.

- Jos sillä paikataan valtion tuottavuusongelmaa, se on kyllä ongelma, sanoo Pöyhönen.

Hänen mielestään UM:ssä on ilmeisesti liian vähän virkoja, kun näin paljon otetaan työllisyysvaroilla. Mahdollisuudet saada jatkossa palkkatöitä ovat vähäiset, koska UM:n virkaputkeen valitut pestataan yleensä kansainvälisten asioiden valmennuskurssin KAVAKU:n kautta.

Korkeasti koulutettujen ammattijärjestön AKAVA:n työvoimapoliittinen asiamies Heikki Taulu sanoo, että työelämävalmennus voi tarjota vastavalmistuneelle väylän työmarkkinoille, nyt kun korkeasti koulutettujen työllisyys on heikentynyt ja valtion tuottavuusohjelmakin on nakertanut työpaikkojen määrää. Toisaalta laajamittainen harjoittelijoiden ja työllistettävien käyttö voi vähentää kunnolla palkattujen työsuhteiden tarjontaa.

UM haluttu työpaikka

Ulkoministeriöön harjoittelijoiksi ja työelämävalmennettaviksi hakijoita on useita satoja, samaten jokaiselle parinkymmenen valitun KAVAKU-kurssille on 600-700 hakijaa.

Vaikka valmis maisteri saa valmennusajaltaan yleensä vain työmarkkinatukea, työtehtäviä pidetään mielekkäinä. Niissä voi hyödyntää osaamistaan.

Ulkoministeriön henkilöstösuunnittelupäällikkö Vesa Lehtonen muistuttaa että UM:ssä on 1500 työntekijää ja harjoittelijoiden ja valmennettavien määrä on suhteutettava siihen.

Lehtonen ei suoraan myönnä että heillä korvattaisiin virkamiestyötä, mutta apua valmennettavista toki on tehtävien laajetessa ja työpanos on arvokas.

UM: stä saatu työkokemus auttaa Lehtosen mukaan saamaan töitä muualta ja on siitä etua haettaessa KAVAKU-paikkaakin, jos diplomaatin ura kiinnostaa.