Kouvolan keskeisiä alueita uhkaa tonttipula

Lähivuosina pientalotonttien määrä Kouvolan ydinalueilla ei välttämättä vastaa kysyntää. Vuoden 2009 alussa muodostuneen uuden Kouvolan ensimmäisinä toimintavuosina uusia asuinalueita ei ole juurikaan avattu. Toistaiseksi on hyödynnetty lähinnä vanhojen kuntien aikaisia tonttivarantoja.

Kouvola
Kuvassa on maanmittareiden työvälineitä.
YLE / Kalle Niskala

Uusia pientalotontteja on tuotettu vain muutamia kymmeniä vuodessa. Kysyntä on kuitenkin vuosittain noin sadan tontin tuntumassa. Pulaa tonteista saattaa tulevina vuosina syntyä Kouvolan keskustan lisäksi etenkin Kuusankosken ja Valkealan alueilla.

- Keskeisien alueiden tonttituotantoa täytyy miettiä sillä mielellä, että keskipitkällä aikavälillä pystyttäisiin tuottamaan riittävästi tontteja, yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen sanoo.

Luukkosen mukaan tilanteeseen pyritään varautumaan kiinnittämällä korostetusti huomiota yleiskaavoitukseen ja maanhankintaan.

Lähteet: YLE Kymenlaakso