Talonrakentajat hinkuvat Kouvolan ydinalueille

Kouvolan keskialueita saattaa uhata lähivuosina tonttipula. Vuoden 2009 alussa muodostuneen uuden Kouvolan ensimmäisinä toimintavuosina uusia asuinalueita ei ole juurikaan avattu. Toistaiseksi on hyödynnetty lähinnä vanhojen kuntien aikaisia tonttivarantoja.

Kouvola
Maankäyttöjohtaja Seppo Hasu Kouvolan kartan ääressä.YLE / Anna Huittinen

Pientalotonttien kysyntä on Kouvolassa vuositasolla sadan tontin luokkaa. Uusia tontteja on kuitenkin tuotettu vain muutamia kymmeniä vuodessa. Kouvolan maankäyttöjohtajan Seppo Hasun mukaan aletaan olla tilanteessa, jossa uudistuotantoa on kasvatettava, jotta kysyntä saadaan tyydytettyä.

- Suurin ongelma on kunnallistekniikan määrärahoissa. Kaavallisesti meillä on enemmänkin valmiutta tuottaa omakotitontteja, mutta raha ei riitä kaikkiin investointeihin, Hasu sanoo.

Pientalotonttien kysyntä ei jakaudu tasaisesti koko Kouvolan alueelle. Asiaan vaikuttaa esimerkiksi muuttoliike kaupungin reunoilta kohti ydinalueita. Pulaa tonteista saattaa tulevina vuosina syntyä keskustan lisäksi etenkin Kuusankosken ja Valkealan alueilla.

- Muualla kaupungissa meillä on huomattavassa määrin tarjontaa, mutta kysyntä ei kohdistu sinne, Hasu kertoo.

Tonttien kysyntä on Hasun mukaan alhaisinta entisen Anjalankosken sivutaajamissa.

- Esimerkiksi Ummeljoen suunnalla meillä on tonttitarjontaa nykyisellä kysynnällä yli 50 vuodeksi.

Ydinalueiden tonttikysyntään pyritään varautumaan esimerkiksi kaavoituksen osalta.

- Kaiken kaikkiaan pitkäjänteinen maapolitiikka, eli maan hankinta riittävän ajoissa, ja kaavalliset valmiudet ovat keino varautua tilanteeseen. Lisäksi investointeihin on pakko osoittaa rahaa. Tyhjästä on paha nyhjäistä, Seppo Hasu toteaa.

Ainoa Kouvolassa tällä hetkellä rakenteilla oleva suurempi uusi asuinalue sijaitsee Kuusankoskella Niskalan rannassa. Paikalle valmistuu 28 uutta pientalotonttia. Tonttien saamista jakoon viivästyttää tällä hetkellä alueen kaavasta tehty valitus.

Lähteet: YLE Kymenlaakso / Pyry Ojala