EU rahoittaa Pohjanmaan radan kunnostusta

Euroopan unioni on päättänyt tukea Seinäjoki-Oulu -radan kunnostamista yhteensä 5,7 miljoonalla eurolla. EU haluaa tukitoimillaan osallistua Suomelle tärkeän rataosuuden uudistustöihin.

raiteet
Pohjanmaan junarataa korjataan. Jyrä ja työmiehiä kiskojen luona.
YLE

Suomi on jo aiemmin saanut EU:lta yhteensä 15 miljoonaa euroa niinsanottua TENT-T-tukirahaa Pohjanmaan radan kunnostamiseen. Seinäjoki-Oulu -radan perusparannuksen on kaikkine vaiheineen arvioitu maksavan noin 800 miljoonaa euroa.

Yksiraiteinen Seinäjoki-Oulu -rataosuus on Suomen rataverkon pullonkaula. Tällä hetkellä radan perusparannustöitä tehdään Hirvineva-Liminka -välillä. Käynnissä ovat myös Seinäjoki-Ruha -kaksoisraiteen rakennustyöt. Parhaillaan poistetaan tasoristeyksiä Pännäisten ja Kokkolan väliltä ja Pännäisten eteläpuolelle rakennetaan Riijärven uutta liikennepaikkaa.

Uudistettavaa monella tasolla

Radan korjaushanke koostuu seuraavista osa-alueista: ratainfrastruktuurin ja siihen liittyvien ylärakenteiden parantaminen, turvalaitteistojen uusiminen, radan sähköistyksen parannustyöt, tasoristeyksien poistaminen rataosuuksilta, joilla kulkunopeudet nousevat, yksittäisten rataosuuksien parannustyöt suurempien akselipainojen ja ajonopeuksien mahdollistamiseksi, kapasiteetin kasvattaminen kaksiraiteisilla osuuksilla ja hankintamallin valinta.

Parannushankkeet on jaettu kahteen eri toimintavaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat Seinäjoki-Ruha ja Pännäinen-Liminka -osuudet sekä Liminka-Oulu-osuuden suunnittelu. Nämä saavat EU-tukea yhteensä 4,54 miljoonaan euroa. Toiseen vaiheeseen kuuluu yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksien hankintamallia koskevan soveltuvuustutkimuksen tekeminen Kokkola-Ylivieska -osuudella. Tähän myönnettävä tuki on enintään 1,21 miljoonaa euroa.

EU:n nyt myöntämällä 5,7 miljoonan euron tuella parannetaan rataliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta yhdellä Suomen tärkeimmistä rataosuuksista, mikä puolestaan edistää matkustajien ja rahdin liikkuvuutta.

Lähteet: YLE Pohjanmaa