1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Museot epäilevät Guggenheimin kiristävän kilpailua rahoituksesta

Pääkaupunkiseudun museot uskovat Guggenheimin lisäävän museoiden välistä kilpailua yleisöistä ja rahoituksesta, mikäli museo päätetään perustaa Helsinkiin. YLE Uutiset selvitti pääkaupunkiseudun museoiden näkemyksiä Guggenheim-hankkeesta.

kulttuuri

Helsingin kaupunki tilasi alkuvuodesta Solomon R. Guggenheim -säätiöltä selvityksen, jossa kartoitetaan mahdollisuutta perustaa Helsinkiin oma Guggenheim-museo.

Selvityksessä kartoitetaan muun muassa kaavaillun taidemuseon tehtäviä ja millaista näyttelytoimintaa museon kannattaisi järjestää. Selvitystyössä tutkitaan myös erilaisia rahoitusmalleja museon rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. YLE Uutisten tietojen mukaan selvitystyöryhmä on pyrkinyt kartoittamaan jo nyt myös erilaisten kansainvälisten yritysten ja yksityisten lahjoittajien kiinnostusta osallistua hankkeen rahoitukseen.

Noin kaksi miljoonaa euroa maksavan selvitystyön edistymisestä ei ole kerrottu väliaikatietoja. Selvitystyön pitäisi olla valmis loppuvuodesta; se on kuitenkin vasta ensimmäinen askel uuden taidemuseon perustamiseksi Helsinkiin.

Mikäli selvityksen tulosten pohjalta voidaan esittää uuden Guggenheim-museon rakentamista Suomeen, vaatii hanke edetäkseen Helsingin kaupunginvaltuuston ja Guggenheim-säätiön hallituksen hyväksynnän.

Lisäksi Bilbaon Guggenheim-museolla on veto-oikeus hankkeeseen, hankkeen hyväksymiseen tarvitaan siis myös lupa Bilbaosta.

Tunnetuin Solomon R. Guggenheimin -säätiön omistamista museoista on USA:ssa, New Yorkissa, sijaitseva Guggenheim-museo. Yhdysvaltain lisäksi Guggenheim-museo on Italian Venetsiassa, Espanjan Bilbaossa ja Saksassa Berliinissä. Yhdistyneiden Arabiemiraattien pääkaupunkiin, Abu Dhabiin, avataan Guggenheim-museo vuonna 2013.

Museot periaatteessa myönteisiä

YLE Uutiset kysyi pääkaupunkiseudun suurimmilta museoilta, miten ne suhtautuvat Guggenheimin mahdolliseen tuloon Helsinkiin. Kysely lähetettiin 15 suurimmalle museolle ja jokainen niistä vastasi kyselyyn. Vastauksia rajaa se, että tiedot Guggenheimin tarkemmista suunnitelmista eivät ole vielä tiedossa eikä museoilla ole tietoa esimerkiksi museolle kaavaillusta rahoitusmallista ennen selvitystyön valmistumista.

Vastausten perusteella kaikki kyselyyn vastanneet museot suhtautuvat kuitenkin Guggenheimin mahdolliseen tuloon myönteisesti. Museot kokevat, että kansainvälisesti tunnetun museobrändin tulo Suomeen voi hyvässä tapauksessa piristää kiinnostusta koko museoalaa kohtaan yleensä.

Jokainen vastanneista museoista uskoi, että Guggenheimin mahdollisesti mukanaan vetämät taideturistit ovat otollisia asiakkaita myös heille. Uusi museo lisännee myös "vanhojen" museoiden vetovoimaa.

Samalla useat museot kokevat, että Guggenheim piristäisi pääkaupunkiseudun näyttelytoimintaa lisäämällä tarjontaa omalla osuudellaan. Vaikka kansainvälisen taiteen näyttelyitä järjestetään Suomessa koko ajan, toisi Guggenheim todennäköisesti oman lisänsä tarjontaan.

Yleensäkin jo selvitystyötä hankkeesta pidetään museokentällä hyvänä. Jo tässä vaiheessa Guggenheimin mahdollinen tuleminen on nostanut museoalalla keskustelua ja samalla nostanut museoiden arvostusta.

Suurimpana ongelmana rahoitusmalli

Museot kokevat toisaalta Guggenheimin mahdollisen tulon haasteellisena.

Suurimpana ongelmana on museon rahoitusmalli, josta ei selvitystyön tässä vaiheessa tiedetä vielä mitään. Museokenttä kilpailee käytännössä samoista rahoista ja uusi tulokas herättää huolta. Rahoitusongelma on kahtalainen: museot olettavat, että Helsingin kaupungin tulee löytää projektin vetäjänä rahaa ensin Guggenheimin museorakennuksen rakentamiseksi ja tämän jälkeen museolle pitää löytää kestävä rahoitusmalli vuotuisiin toimintamenoihin.

Mikäli Helsingin kaupunki on hankkeen päärahoittaja, jäisi valtion rahoitusosuus vain henkilötyövuosista maksettaviin osuuksiin - joista käydään niistäkin jo nyt museoiden välistä kisaa. Vielä suurempia ongelmia liittyy nykyisten pääkaupunkiseudun museoiden mielestä valtion rahoitusosuuteen. Moni museo kaipaa tietoa siitä, veisikö Guggenheim myös valtion kulttuuribudjetista osuutensa.

Usea museo kertoo vapaamuotoisissa vastauksissaan oletuksensa olevan, ettei valtion kulttuuribudjetti ole kasvamassa ja tällöin uuden tulokkaan osuus olisi pois nykyisiltä valtion rahoituksesta riippuvaisilta museoilta. Vaarantuuko esimerkiksi Valtion taidemuseon nykymuotoinen toiminta?

Sponsoriyhteistyötä tekevistä museoista osa pelkää Guggenheimin brändin syövän liikkeellä olevat sponsorit ainakin alkuvaiheessa, koska uusin museo on samalla sponsorimielessä usein kiinnostavin.

Moni kyselyymme vastannut museonjohtaja kritisoi myös keskustelua hankkeesta. Heidän mukaansa keskustelussa ovat korostuneet ehkä liiaksikin matkailulliset ja elinkeinopoliittiset tavoitteet, mutta keskustelusta on puuttunut miltei kokonaan puhe museon kulttuuripoliittisista tavoitteista ja museolle sopivasta konseptista.

Samalla osa vastanneista oli huolissaan Helsingin kotimaisen taiteen hankintojen kohtalosta. Jos käy niin, että Helsingin kaupungin taidemuseo sulautetaan osaksi Guggenheim Helsinkiä, niin hankkiiko museo samalla tavalla kuin aiemmin kotimaista nykytaidetta? Helsingin taidemuseo on Suomen suurimpia taidehankkijoita ja merkittävä ostaja ja taiteen esilletuoja etenkin pääkaupunkiseudun taiteilijoille.

Osa kyselyymme vastanneista museonjohtajista toivoi, ettei heidän vastauksiaan julkaista. Tämän vuoksi emme julkaise museoiden vastauksia kokonaisuudessaan.

Lähteet: YLE Uutiset / Janne Mällinen

Lue seuraavaksi