1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Vehkataipale, Taipalsaari

Vehkataipaleen uusi pumppaamo saa kannatusta

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan mielestä paras tapa parantaa läntisen Pien-Saimaan kuntoa on pumppauksen lisääminen Vehkataipaleelta sekä virtauksen kiihdyttäminen etelään Kopinsalmessa. Lautakunta haluaa lisäselvityksiä myös vaihtoehdosta, joka nousi esille ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Vehkataipale, Taipalsaari
Vehkataipaleen pumppulaitos.
YLE Etelä-Karjala

Vehkataipaleella pumppausta lisättäisiin rakentamalla toinen pumppaamo vanhan pumppaamon pohjoispuolelle.

Valintaperusteluissaan lautakunta toteaa, että Vehkataipaleella voidaan osittain hyödyntää olemassa olevia rakenteita ilman valtavia harjuleikkauksia ja kanavarakenteita. Myös ruoppaustarve on pienempi kuin kahdessa muussa vaihtoehdossa. Samalla ehkäistäisiin hapenpuutteen lisääntyminen Riutanselällä, kun Maaveden kiintoaines siirtyy Vehkasalonselälle.

Ympäristölautakunta haluaa myös lisäselvityksiä vaihtoehdosta, jossa Vehkataipaleen pumppaamo toimii nykyisellä tavalla sekä lisäksi Kopinsalmessa ja Kivisalmessa pumpataan vettä etelään. Lisäksi lautakunta haluaa selvityksiä Pien-Saimaan kuormitusta vähentävistä toimista.

Lappeenrannan tekninen lautakunta jätti lausunnon antamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta keskiviikkona pöydälle.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on pyytänyt lausuntoja ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka koskee lisäveden johtamista läntiselle Pien-Saimaalle. ELY-keskus antaa oman lausuntonsa syyskuun loppuun mennessä.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala

Lue seuraavaksi