Lappeenrannan jätevesiasiat valmiina vasta vuonna 2025

Lappeenrannan kaupungilla menee vielä vuosia ennen kuin kaupunkilaisten jätevedet saadaan käsiteltyä parhaalla mahdollisella tavalla. Uusi siirtoviemäri ja puhdistamo voisivat olla käytössä vasta vuonna 2025. Sitä ennen Toikansuon vanhaa puhdistamoa saneerataan kestämään käyttöikänsä loppuvuodet.

jäteveden käsittely
Jätevesi pulppuaa vedenpuhdistamolla
Kristiina Lehto / Yle

ImatraLappeenrannan Toikansuolta Imatran Vuokseen johdettavalle jätevesiviemärille haetaan ympäristölupaa tämän vuoden loppuun mennessä. Rakentamaan putkea päästäisiin aikaisintaan loppuvuodesta 2012.

Maanlunastukset ja mahdolliset valitukset voivat vielä venyttää aikataulua.

Lappeenrannan Veden käyttöpäällikkö Riitta Moisio ei osaa arvioida aikataulua, mutta ennakoi, että vasta vuonna 2025 uusi siirtoviemäri ja jätevedenpuhdistamo sen varressa olisivat toiminnassa.

- Edellinen valitusprosessi Rakkolanjokeen johtamisesta vei kaikkiaan viisi vuotta. Me toivomme, että nyt ei menisi niin pitkään, sanoo Moisio.

Lappeenrannan nykyinen puhdistamo vaatii korjausta

Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamo alkaa tulla käyttöikänsä päähän. Käyttöpäällikkö Riitta Moision mukaan nyt valmistaudutaan Toikansuon käyttöiän pidentämiseen vähintään 10 vuodella.

- Teemme tietysti saneeraustöitä tulevien vuosien aikana, että puhdistamo toimii asianmukaisesti loppuun asti. Myös ympäristölupa edellyttää, että toimimme lupaehtojen mukaisesti. Jätevedenpuhdistamot vaativat koko ajan ylläpitoa ja saneerausta.

Vuoksi-vaihtoehtoa on tutkittu huolellisesti

Lappeenrannan jätevesien johtaminen Vuokseen uutta siirtoviemäriä pitkin on jo herättänyt huolta ja arvostelua muun muassa maanomistajissa.

Lappeenrannan Veden käyttöpäällikkö Riitta Moisio vakuuttaa, että erilaisia vaihtoehtoja on käyty mittavasti läpi. Selvittelyssä on ollut muun muassa vaihtoehdot johtaa jätevedet Suomenlahteen tai Saimaan kanavaan sekä yhteinen puhdistamo teollisuuden kanssa.

- Vuosien varrella vaihtoehdoista jäivät jäljelle Suur-Saimaa tai Vuoksi. Teknisin, taloudellisin ja ympäristöperustein on päädytty tähän Vuoksi-vaihtoehtoon.

Uusi siirtoviemäri ratkaisisi myös jätevesiongelmia Joutsenossa. Tällä hetkellä Oravaharjun jätevedet puhdistetaan omassa pienpuhdistamossa Honkalahden kupeessa.

- Joutsenon pienpuhdistamon käyttöikä tulee täyteen 10-20 vuoden kuluttua, joten siirtoviemäri olisi ratkaisu myös tähän, toteaa Moisio.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala