Kustavi sai perintörahaa vanhustenhoitoon

Valtioneuvosto on torstaina hyväksynyt Kustavin kunnan pyynnön viime vuoden tammikuussa kuolleen kustavilaisen Helmi Enbergin noin 130 000 euron käteisomaisuuden saamisesta. Kunta on sitoutunut käyttämään rahat vanhustenhoidon hyväksi.

Kustavi

Helmi Engbergin kuolinpesään kuuluva noin 20 hehtaarin laajuinen tila Kustavin Notholmassa jää valtiolle.

Osa tilasta liitetään luonnosuojelualueeseen ja osa hyödynnetään vaihto-omaisuutena hankittaessa luonnonsuojeluun osoitettuja alueita.

Vainajalla ei ollut perillisiä.

Lähteet: YLE Turku