Sorsille koittavat tukalat paikat

Sorsastus alkaa lauantaina puoliltapäivin. Metsästystä valvotaan tarkasti erityisesti sen alkuvaiheessa. Valvontaa suorittavat sekä viranomaiset, että riistanhoitoyhdistykset.

luonto
YLE Keski-Suomi / Petteri Juuti

Sorsastuksen alku lauantaina puoliltapäivin saa rannoille taas runsain määrin metsästäjiä. Metsästää saa sorsalintuja, haahkanaaraita, nokikanoja, hanhia ja lehtokurppia. Metsähanhen jahtiaikaa on kuitenkin rajoitettu ja se alkaa monin paikoin normaalia myöhemmin. Metsähanhia saa metsästää Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Kuusamossa ja Vaalassa vasta 1.9. alkaen. Muualla Oulun riistanhoitopiirissä metsähanhia saa ampua vasta 17.9. alkaen.

Riistanhoidonneuvoja Harri Hepo-Oja kertoo, että metsästystä valvotaan erityisesti sen alkuvaiheessa.

- Aloituspäivinä on liikkeellä ihan päätyökseen valvovia eli poliiseja sekä meri- ja rajavartijoita. Lisäksi riistanhoitoyhdistysten omat metsästyksenvalvojat ovat liikkeellä varsinkin metsästyskauden alussa. Myös maanomistajalla ja metsästysoikeuden haltijalla on oikeus ja myös velvollisuus valvoa metsästystä.

Viranomaisilla on valtuudet antaa rikkomuksista rangaistuksia. Muilla valvojilla on oikeus kysyä metsästyskorttia ja lupaa metsästää alueella. Metsästykseen on oltava maanomistajan ja metsästysoikeuden haltijan lupa. Rikkeet voidaan viedä poliisin käsiteltäväksi. Luvaton metsästäminen on asianomistajarikos, jolloin asian eteenpäin vieminen on maanomistajan harkinnassa.

Metsästäjille jo tutuiksi tulleita ohjeita

- Koska metsästäjiä on kauden alussa paljon liikkeellä, on oltava erityisen varovainen. Ja laji on ehdottomasti tunnistettava ennen ampumista. Erityisesti iltalennon hämärässä metsästäviä muistutetaan tunnistuksen tärkeydestä, korostaa Hepo-Oja.

Rauhoitusalueiden rajoja noudatetaan Hepo-Ojan mukaan pääsääntöisesti hyvin, varsinkin jos alueet on merkitty hyvin maastoon. Rauhoitusalueita myös valvotaan tarkasti.

Tämänvuotinen sorsakausi näyttää lupaavalta. Sorsapoikueet ovat kasvaneet hyvin ja laskentojen mukaan on odotettavissa runsas saalis.

Lähteet: YLE Oulu