Sorsastukseen lähdössä suuri joukko metsästäjiä

Sorsanmetsästys alkaa huomenna, lauantaina. Pohjalaismaakunnissa sorsastamaan lähtee perinteisesti 10 000 - 13 000 metsästäjää eli reilu puolet alueen metsästäjistä. Tänä vuonna lauantaille ajoittuvan aloituksen odotetaan tosin saavan liikkeelle metsästäjiä tavallista runsaammin.

sinisorsa
YLE / Pasi Takkunen

Vesilintukannat ovat lähes viime vuoden tasolla, mutta paikoin tavin ja haapanan pesimäkannat taantuivat. Pohjalaismaakunnissa kauden saaliiksi ennakoidaan noin 25 000 vesilintua. Yleisimpiä saaliita ovat tavit, heinäsorsat ja telkät.

Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää heinäsorsia, taveja, heinätaveja, jouhisorsia, lapasorsia, haapanoita, telkkiä, punasotkia, tukkasotkia, nokikanoja, meri- ja kanadanhanhia sekä merilinnuista haahkoja.

Lähteet: YLE Pohjanmaa