Uusia palonestoaineita löytynyt pohjoismaiden ympäristöstä

Pohjoismaiden ympäristöstä on löydetty laajalti uusia palonestoaineita. Aineita on löytynyt mm. kaloista ja vesistöjen sedimenteistä. Löydettyjen aineiden ympäristövaikutuksia ei vielä voida arvioida, koska niiden myrkyllisyyttä ei tunneta.

luonto

Uusia palonestoaineiden päätyminen ympäristöön paljastui laajassa pohjoismaisessa tutkimuksessa. Useimpia löydettyjä aineita ei ole aikaisemmin tutkittu Suomessa ja hyvin vähän muissa pohjoismaissa.

Markkinoille on tullut uusia palonestoaineita, koska vanhat palonestoaineet on todettu ympäristölle vaarallisiksi. Aiemmin markkinoilla olleiden palonestoaineiden käyttöä on rajoitettu tai käyttö on kielletty kokonaan. Palonestoaineet hajoavat hitaasti luonnossa. Lisäksi ne kertyvät eliöihin ja kulkeutuvat kauas päästölähteeltä.

Palonestoaineita käytetään monenlaisissa materiaaleissa vähentämään syttymis- ja paloherkkyyttä.

Lähteet: YLE Uutiset