Ulkomaalaisten työllistäjille huomautuksia Vakka-Suomessa

Aluehallintovirasto, rajavartiolaitos ja poliisi valvoivat viime viikolla ulkomaalaisten työntekoa Vakka-Suomessa. Työluvat oli hoidettu, mutta työnantajan velvollisuuksista oli monessa yrityksessä laistettu.

Vakka-Suomen seutukunta

Valvonta kohdistettiin pääasiassa sellaisiin perustuotantoalan yrityksiin, jotka käyttävät ulkomaalaista kausityövoimaa. Lisäksi tarkastettiin ravintoloita ja metallialan yrityksiä.

Ulkomaalaisten maassaoloon ja työlupiin liittyvät asiat olivat pääosin kunnossa. Lähes kaikissa yrityksissä ilmeni kuitenkin puutteita työnantajan velvoitteissa.

Osa yrityksistä ei ollut järjestänyt työntekijöille työterveyshuoltoa. Huomautettavaa oli lisäksi työvuoroluetteloissa, palkanmaksussa, työntekijöiden tietojen säilytyksessä työpaikalla sekä työturvallisuudessa.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastaja lähettää laiminlyönteihin syyllistyneille yrityksille kehotuksen laiminlyöntien korjaamiseksi.

Lähteet: YLE Turku