1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Syystulvat tummentavat pohjoisen vesiä

Humuksen määrä pohjoisen vesistöissä näyttää lisääntyvän. Tuoreen tutkimuksen mukaan vesistöjen ruskeavetisyyttä aiheuttavan humuksen määrä on lisääntynyt erityisesti 1980- ja 1990 luvuilla. Erityisen voimakkaasti humus näyttää huuhtoutuvan syksyisin.

Kuva: YLE

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt humuksen huuhtoutumista Simojoen vesistöalueella.

Ympäristökeskuksen erikoistutkija Ahti Lepistö ei halua vetää suoraa johtopäätöstä Simojoen tuloksista muualle Pohjois-Suomeen, mutta muistuttaa, että samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muissa selvityksissä.

- Asiasta keskustellaan laajasti myös kansainvälisesti ja ilmastonmuutos nähdään tässä yhtenä tärkeänä muutoksen aiheuttajana, kertoo Ahti Lepistö.

Lepistön mukaan ilmastonmuutos lisää sateita, joiden mukana myös humus valuu aiempaa runsaammin vesiin.

Humus värjää veden

Humus on pääosin orgaanista ainesta, jota syntyy metsissä luonnostaan kasvien maatumisen yhteydessä. Humus koostuu orgaanisesta hiilestä, orgaanisesta typestä ja fosforista sekä useista muista yhdisteistä. Kun vesi huuhtelee metsämaata sateiden aikaan, humus valuu vesistöihin ja värjää samalla koko joen ruskeaksi.

Humuksen lisääntyminen muuttaa vesien ravintoketjuja ja saattaa johtaa siihen, että jatkuessaan pitkään se muuttaa myös rannikkojen vesiä humuspitoisemmiksi.

Simojoen vesistössä tehdyissä mittauksissa on todettu, että erityisesti humus huuhtoutuu veteen syystulvien aikana. Kevättulvien aikana ilmiö ei ole yhtä voimakas.

- Tämä johtuu siitä, että kesän aikana maaperään kertyy paljon huuhtoutumiselle altista ainesta, kertoo Ahti Lepistö.

Tutkimuksen tuloksia on julkaistu myös kansainvälisessä tiedejulkaisusarjassa Global Biogeochemical Cycles.