1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tarjous

Markkinaoikeus: Rovaniemi kilpailutti hautauksen oikein

Markkinaoikeus on hylännyt Rovaniemen kaupungin hautauspalveluiden ja vainajien kuljettamisen kilpailutusta koskeneen valituksen. Rovaniemeläinen hautaustoimisto vaati markkinaoikeutta kumoamaan Rovaniemen kaupungin hankintapalveluiden valinnan varattomien kaupunkilaisten hautaus- ja kuljetuspalveluista kaksivuotiskaudelle.

Rovaniemen kaupunki valitsi edullisimman kolmesta kaupungin hautaustoimistosta saapuneesta tarjouksesta. Hankinnan arvo on noin 40 000 euroa. Valittajan mukaan hyväksytty tarjous oli myöhästynyt ja puutteellinen.

Markkinaoikeuden mukaan Rovaniemen kaupungin hankintayksikkö ei ollut toiminut hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Voittanutta tarjousta koskeneen kirjatun kirjeen saapumisilmoitus oli hankintayksiköllä ennen tarjousten toimittamiselle varatun määräajan päättymistä.

Valittajan mukaan voittanut tarjoaja ei täyttänyt tarjouspyynnön edellytyksiä, koska yritystä ei ollut merkitty työnantajarekisteriin. Markkinaoikeuden mukaan tarjoajan sulkeminen tällä perusteella pois tarjouskilpailusta, olisi ollut syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun periaatteen vastaista, sillä pienille yrityksille rekisteröityminen on vapaaehtoista.

Valittajan mielestä hyväksytty tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen, sillä siihen ei sisältynyt tarjouspyynnön edellyttämiä tietoja maksuehdoista eikä tuhkauurnia hintoineen. Markkinaoikeuden mukaan tarjouspyynnössä edellytetyt asiakirjat allekirjoittamalla tarjoajat ovat ilman nimenomaista kirjallista vahvistustakin sitoutuneet tekemään hankintasopimuksen ja tuottamaan palvelun. Markkinaoikeuden mukaan tarjouspyyntö on ollut tulkinnanvarainen sen suhteen, onko tarjoukseen tullut sisällyttää tuhkauurnia.

Markkinaoikeus velvoitti valittajan korvaamaan Rovaniemen kaupunkin oikeudenkäyntikulut 600 eurolla.