Hiekkalinnan aluetta pyritään selkeyttämään

Alueen yleisilmeeseen mietitään muutoksia ensi talven aikana. Lisäksi linnaa on tänä vuonna moitittu mataluudesta.

Hiekanveisto
Sirkuskoira valmistautumassa illan esitykseen.YLE Etelä-Karjala

Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan Lastenkulttuurikeskus Metku sekä pääarkkitehti Kimmo Frosti ovat saaneet ihmisiltä palautetta tämän vuoden linnan mataluudesta ja vaisuudesta. Frosti lupaa linnan olevan ensi vuonna tämän vuotista korkeampi.

Hiekkalinnalle on toivottu myös hiekanveistopajoja lapsille. Metkun toiminnanjohtaja Minna Pirilä-Martti pitää ideaa toteuttamiskelpoisena.

Koululaiset pääsevät jälleen osallistumaan ensi vuoden hiekkalinnan suunnitteluun. Suunnittelutyössä on mukana 12 koululaisryhmää.

Linnalle valitaan ensin teema lasten esittämistä ehdotuksista. Sen jälkeen lapsia ohjataan tekemään Hiekkalinnan ja sen ympäristön arkkitehtuuri- ja toimintasuunnitelma. Tämän pohjalta pääarkkitehti Kimmo Frosti kokoaa lopullisen Hiekkalinnan toteutuksen.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala