Uhanalaisten lohikalojen kantoja elvytetään Saimaalla

Kantoja pyritään parantamaan vesistöalueella kalastussuunnitelmien avulla. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vetämässä projektissa laaditaan laji- ja kantakohtaisesti alueellisia ja paikallisia kalastussuunnitelmia.

kalastus
YLE

Suunnittelutyö tehdään yhdessä kalastusalueiden ja kalavesien omistajien kanssa. Lisäksi kalastajia, järjestöjä ja kansalaisia valistetaan Saimaan uhanalaisista kalalajeista eli järvilohesta, järvitaimenesta, nieriästä ja harjuksesta sekä kalastuksen vaikutuksista kantoihin.

Hankkeessa ovat mukana myös Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskukset. Hanke alkaa lokakuun alussa ja päättyy kesäkuussa 2014.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on saanut projektiin EU-rahoitusta 180 635 euroa. Maa- ja metsätalousministeriöstä saadaan kansallisena osuutena 150 000 euroa. ELY-keskusten osuus on noin 30 000 euroa.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala