Suupohjassa vaikeuksia pysyä peruspalvelubudjetissa

Suupohjan peruspalvelukuntayhtymä teki vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla yli kaksi miljoonaa euroa budjetoitua huonomman tuloksen. Rahaa paloi oletettua enemmän erikoissairaanhoitoon, toimeentulotukeen ja ostopalveluihin.

Yhtymän tuotot ovat toteutuneet budjetoidusti, mutta kulupuolella budjetti on ylitetty selvästi. Talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna talous on 2,06 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Esimerkiksi erikoissairaanhoidon menot ylittävät tasaisen käytön mukaisen arvion puolen vuoden aikana 995 000 eurolla. Budjettitoteumaksi muodostui 54,1 prosenttia. Sosiaalipalvelujen nettomenot ovat 678 000 euroa yli suunnitellun. Budjettitoteumassa tämä tarkoittaa 55,2 prosenttia.

Myös hoidon - ja hoivan alueella menot ylittävät talousarvion. Budjettitoteuma on 52,1 prosenttia. Rahaa on kulunut 662 000 euroa yli ennakoidun. Hoidon ja hoivan osalta menoja kasvattivat muun muassa ESBL sairaalabakteerin aiheuttamat toimenpiteet.

Yhtymän hallinto sekä ympäristöpalvelut sen sijaan ovat pysyneet budjetissaan.