Yrityspomoille vieritetään vastuuta työssä viihtymisestä - täkynä miljardisäästöt

Yritykset investoivat työntekijöidensä hyvinvointiin edelleen niukasti. Maanantaina julkaistavan tutkimuksen mukaan työhyvinvointiin panostamalla yritykset voisivat säästää vuosittain miljardeja euroja.

terveys

Vaikka työurat ovat muutamana viime vuonna pidentyneet ja vanhuuseläkkeelle siirrytään koko ajan myöhemmin, rasittavat ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen ja korkeat sairauspoissaolojen määrät valtion ja yritysten kassaa.

Tuore tutkimus laskee ennenaikaisen eli turhan eläköitymisen kustannuksiksi noin 24 miljardia euroa vuodessa.

Kustannukset ovat suuria, sanoo myös Elinkeinoelämän keskusliiton ylilääkäri Jan Schugk.

- Silloin kun poissaolot ovat korkealla tasolla ja työkyvyttömyyseläkkeitä on paljon, puhutaan tuhansista euroista työntekijää kohden vuodessa. On arvioitu, että työkyvyttömyyteen ja sairauspoissaoloihin kuluva summa vastaisi noin kymmentä prosenttia koko suomalaisten vuosittaisesta palkkasummasta. Eli puhutaan todella suurista rahoista, hän toteaa.

Suomessa oli viime vuoden lopussa 211 000 työikäistä työkyvyttömyyseläkeläistä ja määrä laskee liian hitaasti. Taustalla ovat samat syyt, jotka pitävät sairauspoissaolojen määrän korkealla.

Työhyvinvointiin ei satsata laajalla rintamalla

Eläke-Tapiolan varatoimitusjohtajan Keijo Kouvosen mukaan yritykset huolehtivat työntekijöidensä hyvinvoinnista edelleen liian vähän.

- Läheskään kaikki yritykset eivät ole vielä ottaneet työssä viihtyvyyttä ja työssä jaksamista omalle johtoryhmätasoiselle agendalle.

Myös Elinkeinoelämän keskusliitossa ollaan huolissaan samasta ongelmasta.

- Kyllähän se joissain yrityksissä näyttäytyy merkittävällä tasolla ja on strategiassa, mutta nämä yritykset ovat kuitenkin selkeässä vähemmistössä. Suurimmalla osalla tilanne on se, että työhyvinvoinnista - jos sitä johdetaan - vastaa henkilöstöhallinto ja työterveyshuolto, jotka ikään kuin sivusta huolehtivat työhyvinvoinnista, sanoo Jan Schugk.

"Vastuu yritysten johdolla"

Toisaalta suomalaisyritykset kyllä investoivat työhyvinvointiin selvää rahaa. Pohjola-vakuutuksen omistaman tutkimusyhtiön Exentan mukaan panostus on tänä vuonna 861 euroa työntekijää kohden. Yhteensä tästä kertyy 2,1 miljardia euroa. Eläke-Tapiolan Keijo Kouvosen mukaan se ei kuitenkaan riitä.

- Tilanne on parantunut paljon, mutta on vielä pitkä matka lopputavoitteeseen, Kouvonen sanoo.

- Mielestäni työhyvinvoinnissa ja työssä jaksamisessa pitäisi päästä sellaiselle tasolle, että se ei haittaisi yritysten tuottavuutta eikä ainakaan heikentäisi huoltosuhdetta.

Se, kenelle vastuu kuuluu, tuntuu olevan selvä sekä eläkevakuuttajalle että tutkimuksen julkaisseelle Exentalle ja Elinkeinoelämän keskusliitolle.

- Tämä on johdon asia ja se täytyy saada johdon pöydälle. Niin arvokasta työtä kuin henkilöstöhallinto ja työterveyshuolto tekevätkin, jos johto ei ole mukana luomassa strategiaa ja näytä esimerkkiä, niin työkykyjohtamisessa ei päästä tiettyä tasoa korkeammalle, sanoo Jan Schugk.

Lähteet: YLE Uutiset