1. yle.fi
  2. Uutiset

Lasten kasvukäyrät tiukempaan syyniin

Suomalaisten lasten kasvukäyrien uudistustyö lähenee loppuaan. Lokakuussa julkistettavat uudet taulukot lasten painolle ja pituudelle otetaan käyttöön kouluissa ja neuvoloissa. Uudistuneiden pituuspaino-taulukoiden rinnalle otetaan myös käyttöön ensimmäistä kertaa lasten iänmukainen painoindeksi.

Kotimaan uutiset
Vauvaa punnitaan.

Lasten kasvutapa on muuttunut jatkuvasti ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Nykyiset neuvoloiden ja koulujen pituuspaino-taulukot perustuvat vuosina 1954-1972 syntyneiden lasten kasvutietoihin. Vanhentuneiden kasvukäyrien käyttö on johtanut virhetulkintoihin, sillä lapset kasvavat pidempinä kuin aiemmin.

- Lyhyitä lapsia, joilla saattaisi olla kasvuun vaikuttava sairaus, ei ole ohjautunut jatkotutkimuksiin. Vastaavasti taas pitkiä lapsia on ohjattu jatkotutkimuksiin turhaan, kertoo Itä-Suomen yliopiston tutkija Antti Saari.

Painoa on taas tarkasteltu pituuden mukaisen painon avulla. Lapsen painoa on verrattuna samanpituisten lasten keskipainoon. Tässä tarkastelussa on kuitenkin ongelmia. Lapsilla kehon koostumus ja rasvakudoksen määrä vaihtelevat iän mukana pituudesta huolimatta. Pituuspohjainen painon tarkastelu jättää tämän huomioimatta.

Uusi painoindeksi seuraa kehitystä vuosien varrella

Hämmennystä on aiheuttanut myös se, että ylipainohälytys on käytännössä alkanut soida erilaisin kriteerein. Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon painoseulassa ylipainon raja on vaihdellut 20-30 prosentissa pituuden mukaisen keskipainon yläpuolella lapsen iästä riippumatta. Nyt kehitetty uusi lasten painoindeksi huomioi, että lapsen kasvuun kuuluu eriasteinen kehon rasvaisuus eri ikäkausina.

- Imeväisiällä lapsi kerryttää rasvaa elimistöönsä, jonka jälkeen noin 1-vuotiaana rasvan määrä lähtee laskuun. Kohti murrosikää mentäessä rasvan määrä taas lisääntyy, erityisesti tytöillä. Lasten painoindeksi erottelee tällaisen lasten normaaliin kasvuun kuuluvan rasvan määrän vaihtelun paremmin, kertoo tutkija Antti Saari.

Uudistus jää kuntien harteille

Uudistustyössä on käytetty vuosina 1983-2008 syntyneiden kasvukäyriä. Otos edustaa perimältään koko Suomen väestöä. Kasvukäyrissä on tapahtunut suuria muutoksia etenkin pikkulasten kohdalla, todennäköisesti lisääntyneen rintaruokinnan ansiosta.

- Noin 1-vuotiaasta alkaen nykylapset näyttävät kasvavan enemmän pituutta suhteessa painoon. Tämä on johtanut siihen, että neuvoloissa on huolestuttu liikaa pikkulasten matalasta painosta, kertoo Itä-Suomen yliopiston tutkija Saari.

Uudet kasvukäyrät tarkoittavat terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta. Lasten iänmukaiset painoindeksit ja uudistetut pituuspainotaulukot julkaistaan lokakuussa. Tämän jälkeen niiden käyttöotto neuvoloissa ja kouluissa on kuntien vastuulla.

Lähteet: YLE Uutiset / Mia Paju

Lue seuraavaksi