Jyväskylän yliopisto vakinaisti viittomakielen professuurin

Jyväskylän yliopisto on nimittänyt Filosofian tohtori Ritva Takkisen Jyväskylän yliopiston viittomakielen professoriksi 1.9. alkaen. Samalla yliopisto vakinaisti professuurin, joka on ollut määräaikainen vuodesta 2005.

Yle Uutiset viittomakielellä
Ritva Takkinen
Jyväskylän yliopiston viittomakielen professoriJyväskylän yliopisto

Viittomakielen professuuri on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten laitoksessa toimivaan Viittomakielen keskukseen. Viittomakielen keskus kehittää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa suomalaista viittomakieltä koskevaa tutkimusta ja koulutusta.

Ritva Takkinen on merkittävä henkilö suomalaisen viittomakielen tutkimuksessa ja yliopistokoulutuksessa. Hänen tutkimusaloihinsa kuuluvat mm. kuurojen lasten viitomakielen omaksuminen ja suomalaisen viittomakielen kuvailevat viittomat.

Takkisen mukaan viittomakielen professuurin vakinaistamisen taustalla on mm. se, että viittomakielen tutkimus ja koulutus ovat vakiinnuttaneet asemansa yliopistossa. Viittomakielen maisteriopintoja suorittaa tällä hetkellä noin 40 henkilöä. Tohtoriopintoja suorittaa kolme jatko-opiskelijaa.

Lähteet: YLE Uutiset