Kemijoen kalateillä on taas mutkia matkassa

Kemijoen kalateiden rakentaminen on jälleen mutkistumassa. Lapin ELY-keskus neuvotteli keskiviikkona kalateiden yleissuunnittelun karsimisesta urakkatarjouksen jättäneen yhtiön kanssa. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, niin ELY-keskuksen toisena vaihtoehtona on järjestää Kemijoen kalateiden suunnittelusta uusi tarjouskilpailu.

tarjouskilpailu
Kemijoen kalateiden rakentaminen on osoittautunut mutkikkaaksi. Neljän uuden kalatien saaminen Kemijokeen on pitkän matkan päässä, kun Isohaaran toisen kalatienkin rakentaminen viivästyy.YLE / Risto Koskinen

Lapin ELY-keskus pohtii urakkatarjouksen jättäneen yhtiön kanssa, miten Kemijoen neljän kalatien suunnittelua voitaisiin karsia.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että pidemmälle viety yleissuunnitelma laadittaisiin vain Taivalkosken kalatiestä ja kolme muuta kalatietä jäisi odottamaan tarkempaa suunnittelua ja sitä varten tarvittavaa lisärahoitusta.

Lapin ELY-keskus sai kesällä päättyneestä kalateiden yleissuunnittelusta vain yhden tarjouksen ja sen loppusumma ylitti suunnitteluun varatut rahat. Ylitarkastaja Jarmo Huhtalan on todennäköisintä, että tarjouspyynnön mukainen suunnittelu tehdään vain Taivalkosken kalatiestä.

- Sen perusteella on mahdollisuus hakea vesioikeudellista suunnitelmaa, mutta jatkossa tarvittaisiin tarkempaa rakenne- ynnä muuta suunnittelua, ennen kuin suunnitelman pohjalta voidaan toteuttaa muita kalateitä, sanoo Huhtala.

Hänen mukaansa keskiviikkona pidetyssä neuvottelussa päätettiin, että suunnittelija tarkentaa vielä tarjoustaan.

Uusi tarjouskilpailu veisi aikaa

Huhtalan mukaan toinen vaihtoehto on järjestää kalateiden suunnittelusta uusi tarjouskilpailu, mutta se venyttäisi hankkeen aikataulua arviolta kolmisen kuukautta.

- Suosittelen jatkossa vastaavien hankkeiden kanssa työskenteleville, että avoin tarjouspyyntömenettely ei ehkä sovellu hyvin spesifiin suunnittelutehtävään, vaan kannattaa ennemminkin lähettää suorat tarjouspyynnöt alan toimijoille ihan ympäri maailmaa, huokaa Huhtala.

Hänen mukaansa esimerkiksi Kanadassa paikalliset kalatiesuunnittelijat olisivat ehkä olleet kiinnostuneita Kemijoen hankkeesta, mutta he eivät seuraa EU:n sisällä tehtäviä tarjouspyyntöjä. Lappilaiset kalatiehankkeiden puuhamiehet tekivät vastikään opintomatkan Kanadaan, josta haettiin osaamista Kemijoen kalatierakentamista varten.

Lähteet: YLE Perämeri