Talvivaaran rata siirtyi valtiolle

Talvivaaran kaivosrata on liitetty osaksi valtion rataverkkoa. Liitos on osa alkuperäistä sopimusta. Rata lunastettiin kahdella 20 miljoonan euron maksuerällä.

Kotimaa
YLE

Kaivosradan lunastaminen osaksi valtion rataverkkoa edellytti, että sovitut vähimmäiskuljetusmäärät täyttyivät. Jatkossa Liikennevirasto vastaa radan kunnossapidosta Murtomäen liikennepaikalta Talvivaaran ratapihalle sekä Talvivaaran ratapihan tulo- ja lähtöratapihalla.

Radan toteuttamisesta tehtiin sopimus vuonna 2008 eduskunnan päätöksen mukaisesti. Sopimuksen perusteella Talvivaara Infrastructure vastasi radan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vähintään kahden vuoden ajan. Aiemmin vastaavaa mallia ei ole käytetty radan rakentamisessa Suomessa.

25 kilometriä pitkä kaivosrata erkanee rataosalta Iisalmi-Kontiomäki Murtomäen liikennepaikalta itään ja kulkee sähkövoimalinjan kanssa samassa maastokäytävässä Talvivaaran nikkelikaivokselle. Tavaraliikenteelle tarkoitettu rata on yksiraiteinen, sähköistetty, kauko-ohjattu ja kulunvalvonnalla varustettu, ja sitä liikennöidään normaalisti sähkövetureilla.

Ratalinjan tutkimukset ja raivaukset käynnistyivät vuoden 2007 lopussa. Varsinainen suunnittelu- ja rakentaminen ajoittui vuosille 2008 - 2009. Rata avattiin liikenteelle syyskuun alussa 2009.

Lähteet: YLE Kainuu