1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Kiinnitä huomiota kosteikkoon!

Syyskuun alussa vietetään Maailman kosteikkopäivää, jonka tavoitteena on muistuttaa kosteikkojen tärkeydestä ja suojelusta. Kosteikot ovat merkittäviä luonnon monimuotoisuuden säilyttäjiä. Suomen riistakeskus kannustaa maanomistajia kunnostamaan ja suojelemaan lähikosteikkojaan.

Merenrantaniitty Kokkolan Rummelössä Kuva: YLE / Petra Haavisto

Kosteikkoja on suojeltu maailmanlaajuisesti jo 40 vuotta. Myös Suomi on allekirjoittanut kosteikkojen suojeluun ja niiden järkiperäiseen käyttöön pyrkivän niin sanotun Ramsar-sopimuksen vuodelta 1971. Tällä hetkellä sopimuksen allekirjoittaneita maita on 138.

Kosteikoilla on konkreettinen vaikutus lähiluonnolle, sillä ne vähentävät maatalouden ravinteiden virtaamista järviin ja suojaavat tulvilta. Lisäksi ne muodostavat tärkeitä elinympäristöjä vesilinnuille ja muutenkin lisäävät lähiluonnon monimuotoisuutta. Kosteikot ovat myös mielenkiintoisia ulkoilu- ja virkistyskohteita.

Kosteikot on luokiteltu maailman uhanalaisimmiksi ekosysteemeiksi.

Suomi ja kosteikot

Suomella on kansainvälisesti tärkeä rooli kosteikkoluonnon suojelussa, koska merkittävä osa Euroopan vesilinnuista pesii maassamme. Monimuotoisessa kosteikkoluonnossa viihtyy myös valtava määrä muuta lajistoa.

Suomella on tällä hetkellä 49 Ramsar-sopimukseen kuuluvaa suojeltua kosteikkoaluetta. Yhteensä niiden pinta-ala on noin 786 000 hehtaaria. Ne edustavat mahdollisimman hyvin Suomen erilaisia, vesilinnuston kannalta merkittäviä soita, lintujärviä, merenlahtia ja saaristoalueita.

Kotiseutukosteikot

Suomen riistakeskus kannustaa maanomistajia ympäri Suomea kunnostamaan vanhoja kosteikkoja ja perustamaan lisää uusia. Riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life -hankkeessa on tarkoitus mm. perustaa vähintään 30 esimerkkikosteikkoa. Mallikohteita tulisi vähintään yksi jokaiseen riistanhoitopiiriin. Perustettaviin kosteikkoihin on mahdollista hakea rahoitusta esimerkiksi maatalouden ympäristötuesta.

Tänä vuonna Ramsar-sopimuksen allekirjoittamisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Pohjoismaissa kosteikkopäivää vietetään elo-syyskuun vaihteessa.

Kosteikkopäivän kunniaksi esimerkiksi Metsähallitus järjestää retkiä kosteikoille. Päivän tarkoituksena on tutustuttaa oman alueen kosteikkoluontoon ja kertoa kosteikkojen merkityksestä ja ainutlaatuisuudesta.