1. yle.fi
  2. Uutiset

Uusilla asuinalueilla varaudutaan sään ääri-ilmiöihin

Uudessa kaupunkisuunnittelussa varaudutaan vaihteleviin sääilmiöihin. Lisääntyvien sateiden vuoksi asuinalueille suunniteltujen puistojen kasvillisuus, lammet ja purot hidastavat vesien kulkeutumista nopeasti täyttyvään viemäriverkostoon.

Kuninkaantammi
Vantaan Kartanonkosken sadevesien valumalampi
Vantaan Kartanonkosken sadevesien valumalampiYLE/ Simo Pitkänen

Vantaan Kartanonkosken asuinaluetta kaunistaa puro lampineen. Edellisillan ja yön rankkasade näkyy puron reunoilla. Vesi on noussut jossain vaiheessa jopa 20 senttiä korkeammalle. Läheisen Jumbo-kauppakeskuksen sadevedet purkautuvat toistaiseksi puhdistamattomina tänne, kertoo Suomen ympäristökeksuksen maisema-arkkitehti Jukka Jormola.

- Kauppakeskuksissa ja teollisuusalueilla on hyvin paljon kattopintaa ja myöskin suuria pysäköintialueita ja niiltähän virtaa hulevesiä. Hulevedet ovat kovilta pinnoilta virtaavia vesiä, jotka sitten viemärijärjestelmän kautta joutuvat vesistöihin. Putkistojen mitoitus loppuu jossain vaiheessa. Sen jälkeen vesi alkaa sitten virrata kaduilla tai alavimmilla paikoilla sinne minne se vain pääsee, Jormola selventää.

Kartanonkoski on pääkaupunkiseudulla ensimmäisiä uusia asuinalueita, joissa sadevedet on pyritty hyödyntämään ja toisaalta ohjaamaan eteenpäin luonnonmukaisin keinoin.

- Kannattaisi miettiä koko tämä hulevesijärjestelmän mitoitus ja rakentamistapa uudestaan. Tai pyrkiä saneeramaan niin, että vesi virtaa tällaista purouomastoa ja lampiketjua pitkin eteenpäin, Jormola muotoillee.

Kuninkaantammen suunnittelussa idea on viety pidemmälle

Vantaan rajan eteläpuolelle alkaa rakentua vielä tämän vuosikymmenen puolella uusi Kuninkaantammen asuinalue. Uuden, sateet huomioonottavan rakennustavan mukaan, alueelle rakennetaan ensin niin sanottu vihreä infra, puistoalueet, purot, lammet ja sellainen maaperä, joka suodattaa sadevesiä.

5000 asukkaan Kuninkaantammi rakentuu osin Pitkäkosken nykyisen vedenpuhdistamon alueelle, kertoo Kuninkaantammen projektinjohtaja Kimmo Kuisma Helsingin kaupungilta.

- Puhdistamon vanha sakka-allas, keinotekoinen lampi, tulee tulevaisuudessa olemaan Kuninkaantammen asuinalueen yksi keidas, tällainen uimakelpoinen lampi alueen keskellä, Kuisma hahmottaa.

Keinotekoisen lammen vesi on puhdasta päijännettä. Uusi asuinalue asettuu myös kahden Helsinkiä halkovan joen, Vantaan ja Mätäjoen sadevesien valuma-alueelle.

- Kun vedet valuvat rakennetulta alueelta kohti vesistöä, ne sisältävät epäpuhtauksia. Silloin tällaisilla luonnonmukaisilla menetelmillä, joissa vedet viivytetään erilaisissa painanteissa erilaisten kosteikkojen, kasvien ja niihin liittyvien juurakoiden avulla, ne puhdistuvat ja silloin haitalliset vaikutukset vesistöön ovat pienemmät.

- Kuninkaantammen keskustan alue valuu Mätäjoen suuntaan ja nämä pohjoisosat valuvat sitten Vantaanjokeen, sanoo Jormola.

Lähteet: YLE Helsinki

Lue seuraavaksi