Paalaus yskähdellen käyntiin Ruskossa

Laiteviat ovat jarruttaneet jätteenpaalausta Ruskon jätekeskuksessa Oulussa. Yhdyskuntajätteen paalaus oli määrä alkaa viime kesäkuussa, mutta tekniset ongelmat toivat viivytyksiä. Heinäkuusta alkaen tehokkaasti toiminut paalaus on tuottanut jätepaaleja vajaat neljä tuhatta tonnia kuukaudessa.

jätteet
Jätepaali, paalikone ja työkone
Ruskossa on noin 8000 tonnin vuori jätepaaleja.Yle

Paalausta jatketaan samalla tahdilla ensi vuoden huhtikuuhun asti, jolloin koepoltto käynnistyy Oulun jätevoimalassa. Varsinainen jätteenpoltto alkaa vuoden kuluttua.

Ruskon jätekeskukseen kuormataan vuosittain reilut 100 000 tonnia jätettä. Kun jätettä aletaan polttaa, se keventää Ruskon kuormitusta 60 000 tonnia.

Kun mukaan lasketaan muu hyödynnettävä materiaali ja vielä suunnittelussa oleva biojätteen mädättämö, kaatopaikan tilantarve tulee merkittävästi vähenemään. Ilman jätteiden polttoa kaatopaikka olisi tullut muutaman vuoden kuluttua tiensä päähän.

–Toisaalta ongelma, mihin sijoitetaan tuhkat tulevasta ekovoimalaitoksesta, on vielä ratkaisematta, toteaa Oulun jätehuollon käyttöpäällikkö Markku Heinonen.

Kotitalouksien jätteenlajittelussa on parantamisen varaa

Paalauksen yhteydessä kaatopaikalla on tehty havaintoja huolimattomasta jätteen lajittelusta. Paaliin menevää jätettä ei varsinaisesti seulota, mutta silmämääräinen kontrolli on paljastanut joukosta sinne kuulumatonta jätettä.

–Kun jäteauto siirtää jätteen paalauslinjalle, ja siinä jotain sopimatonta havaitaan, se otetaan pois. Sieltä on löytynyt sähkölaitteita ja jopa ongelmajätettä, Heinonen kertoo.

Hän on kiinnittänyt huomiota myös biojätteen suureen määrään yhdyskuntajätteen joukossa. Käyttöpäällikkö antaakin neuvoja fiksumpaan lajitteluun.

–Biojätettä on luvattoman paljon. Sitä pitäisi lajitella enemmän, sillä Oulussa on hyvin toimiva biojätteen erilliskeräys. Jätemaksu biojätteellä on edullisempi kuin sekajätteellä. Pikkuisen aktiivisuutta kotitalouksiin, niin jätemaksuissa voidaan säästää.

Heinoselta tulee kuluttajille vähän kehujakin. Hänen mukaansa muovijätteen määrä sekajätteen joukossa on vähäisempää Oulun seudulla kuin muualla Suomessa.

Lähteet: YLE Oulu