Viestintävirastolta huomautus SuomiTV:lle

Viestintävirasto on antanut huomautuksen televisiotoimintaa SuomiTV -kanavalla harjoittavalle Family Channel Oy:lle. Huomautus koskee uutistoiminnan liian pitkää keskeytysaikaa ja ruotsinkielisen päivittäisen ohjelmiston puutetta.

Kotimaa

Viestintäviraston mukaan uutisohjelmien lähettäminen on ollut keskeytyneenä päätökseen antamiseen mennessä yli kolmen kuukauden ajan, mikä rikkoo toimilupaehtoja. Viestintäviraston mukaan Family Channel Oy:lle asetetussa toimiluvassa edellytetään ohjelmiston sisältävän uutisia.

Viime perjantaina SuomiTV kertoi solmineensa uutistoimisto STT:n kanssa sopimuksen tv-uutisten tuottamisesta.

Viestintävirasto on nyt antanut SuomiTV:lle lokakuun loppuun asti aikaa korjata velvoite ja käynnistää uutislähetykset. Tämän jälkeen Viestintävirasto voi ottaa tueksi uhkasakon.

Family Channel Oy:n toimiluvassa on edellytetty myös ohjelmiston sisältävän ruotsinkielistä ohjelmaa säännöllisesti päivittäin. Viestintäviraston mukaan kanava on rikkonut sille asetettuja toimilupamääräyksiä myös tältä osin, koska päivittäistä ja säännöllistä ruotsinkielistä ohjelmaa ei kanavalla ole. Family Channel Oy on 16. elokuuta hakenut valtioneuvostolta ohjelmistolupansa muuttamista siten, että ruotsinkielisen ohjelmiston lähettämisen velvollisuus poistetaan.

Toimiluvista ja niiden perumisista päättää valtioneuvosto.

Lähteet: YLE Uutiset