1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. marjat

Marjat ja sienet poimitaan omaan käyttöön

Arktiset Aromit teki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kotitalouksiin tutkimuksen, jossa selvitettiin kotitalouksien metsämarjojen ja sienten poimintaa ja käyttöä sekä kiinnostusta niiden myyntipoimintaan. Vastanneista kotitalouksista omaan käyttöön marjoja poimi 90 prosenttia. Omaan käyttöön marjoja poimittiin keskimäärin 32,8 kg/kotitalous.

marjat
Sienestäjä rantatörmällä.
YLE

Marjalajeista puolukkaa oli 14,4 ja mustikkaa 10,8 kiloa. Muita marjoja, kuten vadelmaa, lakkaa, karpaloa, variksenmarjaa ja tyrniä kerättiin lisäksi 7,6 kiloa. Metsämarjoja arvioitiin käytettävän henkeä kohti noin 17 kiloa vuodessa.

Sieniä keräsi noin 60 prosenttia kotitalouksista, runsaat seitsemän kiloa kotitaloutta kohti. Valtaosa sienestäjistä keräsi rouskuja, joita arvioitiin kertyvän reilu 3 kg/talous normaalina satovuonna. Lisäksi poimittiin tatteja, korvasientä, haperoita, suppilovahveroa ja kantarellia. Sieniä kerättiin lähes pelkästään omaa käyttöä varten. Metsäsieniä vastaajat arvioivat käyttävänsä noin 4,8 kiloa henkeä kohti vuodessa.

Maistuu kaikenikäisille

Tutkimusotoksen mukaan innokkaimmat marjojen ja sienten poimijat ovat iältään 45-64 vuotta. Yli puolet poimijoista kuului tähän ikäryhmään. Marjojen ja sienten käyttäjäkunta sen sijaan jakautui tasaisemmin eri ikäryhmien kesken.

Myös nuoret käyttävät marjoja ja sieniä, vaikka eivät niitä kovin innolla poimi. Päivittäin marjoja oli ruokapöydässä lähes puolella vastaajista sieniä sen sijaan käytettiin huomattavasti marjoja harvemmin, etupäässä sesonkiluonteisesti.

Marjastus- ja sienestysmatkat tehtiin yleensä autolla, mutta lähietäisyydelle. Viidennes mustikan ja puolukan poimintapaikoista oli alle kolmen kilometrin etäisyydellä. Lähimetsiin mentiin marjastamaan myös pyörällä ja jalan.

Lakkapaikat sijaitsivat kauimpana ja olivat tavallisesti vähintään viiden kilometrin etäisyydellä. Osa teki lakkaretkiä myös yli 100 kilometrin etäisyydelle, jolloin matkat liittyivät usein kesälomamatkoihin. Rouskut ja herkkutatit kerättiin yleensä kodin läheisyydestä ja sienimatkoja tehtiin harvoin yli 100 kilometrin päähän.

Kauppa myy ei oota

Yli puolet vastaajista arvioi, että metsämarjojen ja marjatuotteiden saatavuus ruokakaupoista ei ole riittävää. Sienten saatavuuteen ruokakaupoista oli tyytyväinen vain viidesosa vastaajista.

Vastaajista alle 10 prosenttia piti metsämarjojen ja sienten saatavuutta riittävänä päiväkotien, koulujen ja työpaikkojen ruokailussa. Kun marjojen ja sienten ja niistä valmistettujen tuotteiden käyttöhalukkuus kasvaa, olisikin kaupan ja ammattikeittiöiden syytä jatkossa kiinnittää huomiota näiden ympäristöystävällisten ja terveellisten tuotteiden saatavuuteen.

Kyselyyn vastanneista 10 prosenttia poimi marjoja myös myyntiin. Puolukasta ja mustikasta saatiin tutkimusalueella merkittävimmät myyntipoimintatulot. Postikysely lähetettiin kesälomakauden alkuvaiheessa tuhanteen kotitalouteen ja kyselyn palautti kymmenen prosenttia sen saaneista kotitalouksista.

Lähteet: YLE Oulu

Lue seuraavaksi