Henriksson: Saamen kielet uhanalaisia

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mielestä kaikki kolme Suomessa puhuttavaa saamen kieltä ovat uhanalaisia lain suojasta huolimatta. Ministeri vetoaakin kaikkiin osapuoliin kielten elvyttämisen puolesta.

Kotimaa
Saamen lippu
Yle

Saamelaisille alkuperäiskansana kuuluva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan todetaan perustuslaissa ja kieleen liittyvät oikeudet turvataan useissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Laeista ja sopimuksista huolimatta pohjois-, inarin- ja koltansaame ovat uhanalaisia, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tiistaina Helsingissä saamelaiskäräjien järjestämässä saamen kielen ja maorin kielen elvyttämistä koskeneessa seminaarissa.

- Erityisessä vaarassa ovat pienet inarin- ja koltansaamen kielet, joiden säilymiseksi tarvitaan kiireesti riittävän tehokkaita toimenpiteitä.

Henrikson perää toimia kaikilta mahdollisilta osapuolilta.

- Saamen kielen elvyttämiseen tarvitaan kaikkien tahojen panosta. On ensiarvoisen tärkeää, että niin valtiolliset ja kunnalliset viranomaiset, saamelaiskäräjät, saamelaisyhdistykset kuin kaikki kielen puhujatkin yhdessä työskentelevät sen eteen, että kielen elvyttämiseksi löydetään pysyvä ja tehokas malli.

Harvaan asuttu Etelä-Suomi

Iso ongelma kielten tukemiselle on se, että monet saamelaiset asuvat nykyisin saamelaisalueen ulkopuolella ja usein irrallaan muista saamenkielisistä.

- Saamelaisten perustuslaillinen oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin koskee koko maata. Erityinen huomio tulee kiinnittää siihen, että kaikilla saamelaislapsilla on aito mahdollisuus oppia kieltänsä ja kulttuuriansa koko valtakunnan alueella. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi lasten kielipesistä, totesi ministeri Henriksson.

- Saamelaiskulttuuria koskeva myönteinen lähiaikojen tapahtuma on Inarin saamelaiskulttuurikeskuksen avautuminen lokakuun loppuun mennessä. Rakennukseen tulee uudet toimitilat saamelaiskäräjille sekä tiloja saamelaisalueen koulutuskeskukselle, saamelaisarkistolle sekä saamelaisyhdistyksille.

Hallitus aikoo ratifioida kansainvälisen työjärjestön alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen vastustuksesta huolimattta.

- Hallituksen ohjelmassa todetaan, että ILO:n alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen ratifiointi on tavoitteena tällä hallituskaudella. Jotta tähän tärkeään tavoitteeseen päästään, on kotimaista lainsäädäntöä edelleen kehitettävä.

Lähteet: YLE Lappi