Ratahankkeista lupeissa yksi selvitys

Pohjoisen lukuisista ratahankkeista vaaditaan tehtäväksi kokonaisselvitys. Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnosta tiistaina käsitellyt ohjausryhmä esittää asiaa marraskuussa kokoontuvalle Lapin liiton hallitukselle.

Lapin lääni
Seinäjoki-Oulu -radan peruskorjausta.
YLE

Lapissa on vireillä useita ratahankkeita, mutta yhtäkään niistä ei ole rankattu maakunnan ykköshankkeeksi. Tätä on arvostellut muun muassa Lapin Kauppakamari.

Pohjoisessa on omia ja rajanaapureiden kanssa yhteisiä ratahankkeita lähes kymmenkunta, jotka kaikki ovat vailla valtion niukkoja ratarahoja. Liikenneministeri Merja Kyllönen ennätti jo pitää lappilaisten ratahankkeita utopiana, joiden rahoitus on hallusinaatiota.

Kansallinen selvitys ministeriön tehtäväksi

Lapissa ei ole tähän saakka seisty yksituumaisesti yhdenkään ratavaihtoehdon takana vaan on seurattu, mitkä hankkeet liikahtavat eteenpäin.

Ensisijaisesti Lapissa odotetaan kansainvälisten kaivosyhtiöiden päätöksiä kaivosten avaamisesta ja niiden malmikuljetuksista.

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki on vaatinut ratakaavailuihin kansallista kokonaisnäkemystä. Hän on saanut ajatukselleen tukea nyt myös ohjausryhmältä, joka pohtii Lapin tulevien vuosien liikennejärjestelmiä.

Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen toimitusjohtajan Martti Ruotsalaisen mukaan ohjausryhmä esittää, että pohjoisen ratahankkeista laaditaan kokonaisselvitys. Sekä Ruotsalaisen että Rautajoen mielestä selvityksen teko kuuluu liikenneministeriölle.

Rautajoki katsoo, että pelkkä Lapin näkökulma pohjoisen ratavaihtoehtoihin ei riitä, vaan asiasta tarvitaan kansallinen näkemys. Lapin liiton maakuntajohtajan Esko Lotvosen mielestä ei ole syytä kuitenkaan valita yhtä ratahanketta, jota ajetaan, ja sitoa käsiä sen suhteen.

Ratahankkeet pistettävä järjestykseen

Liikenneministeri Merja Kyllönen on linjannut, että hallitusohjelman mukaan rahaa löytyy vain elinkeinopoliittisesti tärkeisiin liikennehankkeisiin.

Kyllönen edellytti YLE:n viimeviikkoisessa haastattelussa, että kun pohjoisessa pystytään osoittamaan, mitkä ovat elinkeinoelämän ja työllisyyden näkökulmasta tärkeitä hankkeita, niin silloin päästään yhteisymmärrykseen myös rahasta.

Lapin liiton johdolla tehtävän Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla tuetaan Lapin elinkeinoelämän kehittymistä ja kilpailukykyä vuoteen 2030 saakka

Lähteet: YLE Perämeri