Kaakkois-Suomi siirtyy pohjavesien käyttöön

Kaakkois-Suomen käyttövedet aiotaan jatkossa ottaa kokonaan Salpausselän pohjavesistä. Tavoitteena on varmistaa riittävä ja hyvälaatuinen käyttövesi luopumalla pintavesien käytöstä.

Kotimaa
Huhtiniemen tekopohjavesi altaat
YLE

Etelä-Karjalassa huomattava osa väestöstä käyttää talousvetenään Pien-Saimaasta puhdistettua vettä ja Kymenlaaksossa Kouvolassa on käytössä Pilkanmaan pintavesilaitos. Pohjavesien käyttöönotosta tehtiin ELY-keskuksessa linjaus muutama vuosi sitten.

Etelä-Karjalassa tutkitaan parhaillaan mahdollisuuksia ottaa pohjavettä Taipalsaaren Pönniälänkankaalta korvaamaan huonokuntoisen Pien-Saimaan vettä. Tuloksia selvityksistä on odotettavissa syyskuun lopussa. Mikäli Pönniälänkankaalta saadaan käyttökelpoista vettä, jäisi Pien-Saimaalla Huhtiniemen tekopohjavesilaitos varaottamoksi.

Kymenlaaksossa tavoitteena on aloittaa pohjaveden ottaminen Vuohijärven Selänpäästä vuonna 2015. Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kuitenkin sanoo, että aikataulu todennäköisesti siirtyy eteenpäin.

Hounin mukaan Kaakkois-Suomi on pohjavesien osalta valtakunnallisesti muita alueita paremmassa asemassa Salpausselän ansiosta.

- Me asumme täällä kaivojen päällä, Houni sanoo.

Vesilinjaukset kohdilleen

Etelä-Karjalassa on alkamassa maakunnallisen vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys. Suunnitelman tekevä konsultti valittiin keskiviikkona. Suunnitelma valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä.

Kehittämissuunnitelmassa linjataan maakunnan veden hankinnan ja jätevesien käsittelyn pääsuuntia vuoteen 2050 asti. Esimerkiksi jätevesien käsittelyä pyritään keskittämään nykyistä suurempiin yksiköihin.

Suunnitelmaa päivitetään kymmenen vuoden välein. Kymenlaaksossa suunnitelma päivitettiin vuonna 2009.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala