Katso, paljonko perusturvan korotus tuo työttömälle lisää

Hallitus pyrkii parantamaan perusturvan varassa olevien asemaa korottamalla työttömän peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea sekä asumistuen tulorajoja sadalla eurolla kuukaudessa. 1.1.2012 voimaan astuva korotus sisältää indeksikorotuksen. Valtiovarainministeriön laskelmissa esimerkkitalouksien käteen jäävät tulot kasvavat muutamilla kymmenillä euroilla kuukaudessa.

Kotimaa
Työvoimatoimiston jonotusnumero Hämeenlinnassa
Sari Törmikoski / YLE

Valtiovarainministeriön laskelma siitä, miten vuoden 2012 perusturvaparannus muuttaa erilaisten työmarkkinatukea saavien talouksien etuuksia sekä käteen jäävää tuloa: (Oletuksena on, että työmarkkinatuesta tehdään 20 prosentin ennakonpidätys. Sillä on merkitystä toimeentulotukea määrättäessä).

Etuuksien muutokset vuoden 2012 alusta

Työmarkkina-tuki (brutto)

Asumis-tuki

Lapsi-lisä

Toimeen-tulotuki

Käteen jäävän tulon muutos

Yksinasuva, asumismenot 300 €/kk

100 €

0 €

-

-36,40 €

43,60 €

Yksinasuva, asumismenot 500 €/kk

100 €

0 €

-

-54,80 €

25,10 €

Yhden lapsen yksinhuoltaja, asumismenot 400 €/kk

100 €

0 €

0 €

-37,20 €

42,80 €

Yhden lapsen yksinhuoltaja, asumismenot 600 €/kk

100 €

0 €

0 €

-37,20 €

42,80 €

Kaksi aikuista ja kaksi lasta, asumismenot 500 €/kk (yhteenlasketut etuudet)

200 €

0 €

0 €

-83,30 €

76,70 €

Kaksi aikuista ja kaksi lasta, asumismenot 800 €/kk (yhteenlasketut etuudet)

200 €

0 €

0 €

-83,30 €

76,70 €

Jos asumismenot eivät ole suuret, toimeentulotuen tarve poistuu perusturvan parannuksen jälkeen. Asumistuen tulorajojen korotuksen myötä asumistuki ei pienene, kun perusturva nousee.

Jos etuudensaaja saa toimeentulotukea sekä ennen korotuksia että niiden jälkeen, hänen käteen jäävä tulonsa kasvaa toimeentulotuen perusosan korotuksen verran. Hallituksen budjettiesityksessä toimeentulotuen perusosaa korotetaan 6 prosentilla ja yksinhuoltajien toimeentulotukea vielä 10 prosentilla.

Lähteet: YLE Uutiset