Ylämaankarja hoitaa rantaniittyjä Uudessakaarlepyyssä

Uudenkaarlepyyn Bådavikenissä hoidetaan rantaniittyjä laiduntamalla. Ylämaankarjan avulla alueelle aiotaan palauttaa sinne aiemmin kuulunut linnusto.

Ylämaankarja sopii hyvin laiduntamaan umpeen kasvanutta Bådavikenin aluetta. Kuva: Yle / Jarkko Heikkinen

Bådavikenin Natura 2000 -alue oli ennen umpeenkasvamista tärkeä vesilintukohde. Kesällä alkaneen laiduntamisen avulla linnusto aiotaan nyt palauttaa alueelle.

Laiduntajiksi valittiin ylämaankarja, joka soveltuu erinomaisesti rantaniityn hoitamiseen. Naudat syövät karkeaa kasvillisuutta kuten ruokoa, kaislaa, pajukkoa ja koivupusikkoa.

Syödessään eläimet myös tallaavat maata ja levittävät kasvien siemeniä. Myös sorkat muokkaavat maata kasveille sopivaksi.

Laidunnus aloitetaan perukasta ja kun linnut ovat pesineet, eläimet siirretään toiselle laidunlohkolle.

Tärkeä lintuvesikohde

Bådavikenissa pesi ja levähti ennen umpeenkasvamista useita lintulajeja, kuten kahlaajia ja muita vesilintuja. Tavoitteena on, että kun ruovikko saadaan matalaksi, linnut pystyvät paremmin pesimään alueella.

Myös kasvillisuus saadaan laiduntamalla monipuolisemmaksi.

Tällä hetkellä Bådavikenissä pesivät jo muun muassa ruskosuohaukka ja kaulushaikara.

Suuria muutoksia Bådavikenin alueella ei vielä näy. Laiduntamishoito on pitkällistä ja vaatii muutaman vuoden, jotta tuloksia alkaa näkyä.