Internet sotkee pitkäkestoisen muistin

Amerikkalaiseen internet-kritiikkiin perehtynyt kääntäjä Antti Pietiläinen arvostelee verkon tyhmentävän ja heikentävän luovaa ajattelua. Hän pohjaa mielipiteensä yhdysvaltalaisten tietokirjailijoiden teoksiin, joita on suomentanut. - Sosiaaliset mediat ohentavat sekä ihmistä että sosiaalisuuden käsitettä, hän myös väittää.

internet
Kannettava tietokone ja Facebookin ja Googlen logot.
YLE

Amerikkalainen tietokirjailija Nicholas Carr kyseenalaistaa kirjassaan Pinnalliset - mitä internet tekee aivoillemme sähköisten palvelujen ja internetin vallan. Carr ei ole tutkimuksineen ainut eikä edes ensimmäinen. Jaron Lanier kysyy kirjassaan Et ole kone, mitä tapahtuu, kun emme enää muokkaa teknologiaa, vaan teknologia meitä.

Antti Pietiläinen on suomentanut Carrin ja Lanierin teoksia, ja sitä kautta perehtynyt herrojen mietteisiin. Pietiläinen on kirjailijoiden kanssa yhtä mieltä siitä, että internet ja teknologia muokkaavat ihmisen aivoja.

- Ihmiselle muodostuu muistoja, jotka siirtyvät parin sekunnin kestoisesta työmuistista pitkäaikaismuistiin. Jotta tieto siirtyy, tarvitaan toistoja ja keskittymisen kautta tehtävää työtä, Pietiläinen selittää aivojen toimintaa.

- Kun perinteisesti luetaan kirjaa, kiinnitetään huomio ainoastaan lukemiseen, jossa aivot tulkitsevat tekstiä. Se ei rasita työmuistia lähes ollenkaan ja muistot siirtyvät nopeasti pitkäaikaiseen muistiin. Kun tekstiä lukee internetistä, siellä on paljon häiriötekijöitä, kuten mainoksia ja linkkejä, joten keskittyminen herpaantuu ja pitkäaikaisia muistoja ei synny.

- Pitkäkestoiset muistot eivät ole pelkästään muistoja vaan niistä muodostuu skeemoja, jotka yhdistävät näitä muistoja toisiinsa ja luovat laajoja kokonaisuuksia. Eli periaatteessa luova ajattelu ja ajattelukyky yleensäkin heikentyvät teknologian myötä, Pietiläinen kertoo.

Tämän perusteella internet ja teknologia Pietiläisen mukaan tyhmentävät ihmistä.

- Kun luova ajattelu vähenee, niin ihmisten älykkyys yleisestikin laskee ja sehän nyt ei ole millään tavalla hyvä asia, Pietilä kiteyttää.

Media ohentaa ihmistä ja sosiaalisuutta

Kysymys internetistä ja sähköisistä palveluista on tullut entistä ajankohtaisemmaksi, kun verkon erilaisten vapaa-ajan sovellusten lisäksi myös yhteiskunnan palvelutarjonta muuttuu yhä enenevässä määrin sähköiseksi.

Pietiläinen näkee sähköiset palvelut erittäin hyvänä asiana, mutta teknologia ja internet, jonka kautta palveluita käytetään, ei ole yhtä mieleinen.

- Sekä Carrin, Lanierin että minun mielestä internet on kohtuullisen vaarallinen teknologia, johon tulee varautua tietynlaisella varauksella. Teknologiana internet ei ole kauhean fiksu eli sen kanssa pitää olla erittäin varovainen.

Muutos siihen, että palvelut voi saada internetin välityksellä omaan kotiinsa, voivat vaikuttaa yhteen ihmisen peruspiirteistä eli sosiaalisuuteen.

- Esimerkiksi vanhuksilla on sellainen tilanne, etteivät he välttämättä lähde kotoaan yhtä hanakasti, kun kaupastakin saa tilattua tuotteet internetin kautta kotiovelle, Pietiläinen kertoo.

- Sosiaaliset mediat ohentavat sekä ihmistä että sosiaalisuuden käsitettä.

Internetillä myös positiivisia vaikutuksia

Vaikka sähköiset palvelut vähentävät Pietiläisen mukaan luovuutta ja muistoja, niiden myötä voidaan saadaan myös jotain uutta, hyvääkin.

- Netissä surffaaminen ja linkkien klikkailu aktivoivat aivoja niin paljon, että sillä on aivoja piristävä vaikutus. Se myös hidastaa esimerkiksi iän mukana tulevaa aivojen hidastumista, Pietiläinen listaa.

- Sähköisten palveluiden myötä saavutetaan kognitiivista prosessia kuten käden ja silmän koordinaatiota, ja refleksivaste ja visuaalisten ärsykkeiden vaste nopeutuvat.

- Tutkimusten mukaan videopelejä ei tarvitse pelata kuin kymmenisen päivää, niin kaikki nämä mainitut ominaisuudet ovat parantuneet, Pietiläinen kertoo.

Lähteet: YLE Lahti