Suomeen on kotiutunut uusia vesihyönteisiä

Suomessa on havaittu seitsemän uutta päivänkorento-, sudenkorento-, koskikorento- tai vesiperhoslajia viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana. Kaikkiaan meillä on nyt todettu 362 vesihyönteislajia.

Kuva: Anssi Leppänen / Yle

Suomeen tiedetään muun muassa asettautuneen kolme uutta sudenkorentolajia 2000-luvun aikana.

Vesihyönteisiksi nimitetään hyönteisiä, jotka viettävät vedessä koko elämänsä tai jonkin elinvaiheistaan.

Uhanalaisiksi, hävinneiksi, silmälläpidettäviksi tai puutteellisesti tunnetuiksi arvioitujen sudenkorentolajien määrä on laskenut 2000-luvun aikana kuudesta yhteen. Muissa vesihyönteisryhmissä uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien osuus on hieman kasvanut.

Vesihyönteisiä uhkaavat ennen kaikkea ihmisen toimet, kuten turvetuotanto ja metsien ojitus.