Hallitukselta esitys lisäbudjetista

Hallitus on hyväksynyt esityksen vuoden kolmanneksi lisäbudjetiksi. Lisäbudjetissa on muun muassa noin 45 miljoonaa euroa lisää kuntien valtionosuuksiin ja 16 miljoonaa euroa laivanrakennuksen innovaatiotukeen.

talous

Valtionosuuksien lisäys liittyy Tehyn työtaistelu-uhan sovitteluratkaisuun. Valtio korvaa kunnille valtionosuuksien alennuksen, joka johtui siitä, että henkilöstömäärä oli ennakoitua pienempi.

Kokkola-Ylivieska -radan parannukseen on varattu viisi miljoonaa euroa. Valtatie 2:n Karkkila-Humppila -osuuden parantamiseksi esitetään seitsemän miljoonaa euroa aiempaa enemmän.

Lisäksi joidenkin verotulojen tuottoarvioita muutetaan. Esimerkiksi yhteisöveron arviota lasketaan 61 miljoonalla eurolla ja energiaveron arviota nostetaan 88 miljoonalla eurolla.

Lisäbudjettiesityksessä tulojen nettolisäys on 19 miljoonaa euroa ja määrärahojen nettolisäys 52 miljoonaa euroa.

Lisäksi esitykseen on otettu viime vuodelta jäänyt kumulatiivinen ylijäämä, joka on runsaat 1,8 miljardia euroa. Ylijäämää kertyi muun muassa nostamatta jääneistä Vientiluoton ja Latvian valtion lainoista. Ylijäämästä johtuen valtion nettolainanoton tarvetta lasketaan kuluvana vuonna 6,4 miljardiin euroon.

Lähteet: YLE Uutiset