Suomalais-ruotsalainen yhteistyö edisti nanotiedettä

Aalto-yliopiston ja ruotsalaisen Uumajan yliopiston tutkijat vieneet nanotiedettä askeleen eteenpäin kehittämällä uudenlaisen nanomateriaalin. Tutkijoiden mukaan kyseessä on merkittävä läpimurto.

Keksintö syntyi yhdistämällä kaksi tunnettua ja tutkijoita ennestään paljon kiinnostanutta hiilinanomateriaalia. Tutkijat kapseloivat grafeeninanonauhoja hiilinanoputkien sisään, jolloin syntyi uudentyyppinen hybridimateriaali.

Projektiin osallistunut Aalto-yliopiston akatemiatutkija Albert Nasibulin pitää keksintöä läpimurtona ja kertoo sen saaneen paljon huomiota ulkomailla. Hänen mukaansa hybridihiilimateriaalin käytännön hyödyntämistä ei ole vielä juuri tutkittu, mutta mahdollisesti materiaalia voitaisiin käyttää esimerkiksi uudenlaisissa aurinkokennoissa.

Nanotieteessä tutkitaan ilmiöitä ja prosesseja, jotka ovat mittakaavaltaan nanometriluokkaa. Yksi nanometri on millimetrin miljoonasosa.