Oikeuskanslerinvirasto haluaa selvitykset Lappeenrannan toimista

Oikeuskanslerinvirasto haluaa Lappeenrannan kaupungilta selvityksen kaupunkiyhtiöiden ja kaupunginhallituksen toimista.

oikeuskanslerinvirasto
FLY Lappeenranta
Yle Etelä-Karjala

Entinen Joutsenon kunnanvaltuutettu Matti Vattulainen on kannellut oikeuskanslerinvirastoon kaupungin toiminnasta. Kantelija arvostelee mm. Fly Lappeenranta Oy:n ja Huhtiniemen hotellihankkeen yhteyksiä, Huhtiniemen asemakaavaa ja aloitteiden käsittelyä Lappeenrannan kaupungissa.

Oikeuskanslerinvirasto haluaa selvityksen ainakin siitä miten erityistilintarkastusta koskevat asiat ovat edenneet sekä siitä, millaiset ovat kaupungin ja kaupunkiyhtiöiden toimivalta- määräys ja vastuusuhteet.

Kaupunki antaa selvityksensä lokakuun puoliväliin mennessä.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala