1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Pörssiomistusten salaaminen selvitetään vielä kerran

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok.) ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) ovat sopineet arvopaperimarkkinalain uudistuksen jatkovalmistelusta ja aikataulusta. Lakia on tarkoitus uudistaa kahdessa vaiheessa ensi vuoden aikana. Uudistusta on kritisoitu, koska sen pelätään mm. helpottavan veronkiertoa.

Hallitus pyrkii antamaan esitykset uudesta arvopaperimarkkinalaista eduskunnalle vuoden 2012 aikana. Valmistelu jatkuu nyt kahtena erillisenä hankkeena valtiovarainministeriöissä.

Lain uudistamisen tavoitteita ovat mm. lainsäädännön selkeyttäminen, harmaan talouden ja veronkierron vähentäminen, lainsäädännön kilpailukyvyn parantaminen ja sen yhdenmukaistaminen muuhun EU-sääntelyyn.

Lain kokonaisuudistuksen kiistellyimpiä kohtia on ollut ns. hallintarekisteröinnin käyttöönotto myös suomalaisten pörssiomistuksien kohdalla. Tähän mennessä vain ulkomaalaiset pörssiomistukset ovat voineet olla hallintarekisterissä.

Lakiuudistuksen lausuntakierroksella mm. Verohallinto painottaa sitä, että viranomaistiedon saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota jatkovalmistelussa. Helsingin poliisilaitos taas vastustaa hallintarekisterimuutosta, koska se sellaisenaan haittaisi talousrikostutkintaa.

Oikeusministeriön mielestä uudistustyössä ei ole vielä perusteellisesti analysoitu oikeusturvanäkökohtia. Oikeusministeriö haluaisi nähdä myös realistisen arvion siitä, kuinka paljon hallintarekisteriuudistus lisäisi talousrikollisuutta, ennen kuin lain edut ja haitat voidaan arvioida.

Uudistuksen tätä osiota valmistellaan hankkeen toisessa vaiheessa, jonka on tarkoitus antaa ehdotukset lakimuutoksesta eduskunnalle toukokuun 2012 loppuun mennessä. Valmistelua tehdään valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteistyönä.