1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kuudennen ydinreaktorin rakentaa joko Areva tai Toshiba

Fennovoiman reaktorivaihtoehto ratkeaa ensi vuoden aikana. Suomen kuudennen ydinreaktorin rakentaja on joko Areva tai Toshiba. Voimala saa olla maksimissaan 1 800 megawattia. Suomen ensimmäinen kaupallinen ydinreaktori rakennettiin Loviisaan vuonna 1977. Se on teholtaan 490 megawattia.

Havainnekuva Fennovoiman suunnittelemasta ydinvoimalasta Pyhäjoelle Kuva: Fennovoima

Fennovoiman saama ydinvoimalupa mahdollistaa suurimmillaan 1 800 megawatin voimalan rakentamisen. Voimalaitos on päätetty rakentaa Pyhäjoelle, josta tulee Suomeen kolmas ydinvoimapaikkakunta Loviisan ja Eurajoen Olkiluodon lisäksi.

Fennovoima lähetti tarjouspyynnöt uusista voimaloista Arevalle ja Toshiballe tämän vuoden heinäkuussa. Vastauksia tarjouspyyntöihin odotetaan tammikuussa. Laitoksen rakennuttaja selviää ensi vuonna tai viimeistään vuonna 2013.

Fennovoimalla on kolme reaktorivaihtoehtoa. Arevalta on tarjolla sekä 1 700 MW:n painevesireaktori että 1 250 MW:n kiehutusvesireaktori. Toshibalta on tarjolla 1 600 MW:n kiehutusvesireaktori. Kumpaakin reaktorityyppiä käytetään Suomessa jo nyt. Polttoaineena käytetään uraania.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4 – 6 miljardia euroa riippuen valittavasta reaktorista. Hinta sisältää voimalaitoksen rakentamisen, ei koko elinkaaren kustannuksia.

Fennovoima arvio voimalaitoksen työllistävän rakentamisvaiheessa enimmillään 3 000 - 4 000 ihmistä. Käyttövaiheessa vuoden 2020 jälkeen voimala työllistää pysyvästi arviolta 400 – 450 henkilöä.

Voimalan rakentamisaikataulu sekä arviot hinnasta ja työllisyysvaikutuksista tarkentuvat laitossopimuksissa rakennuttajan valinnan jälkeen. Sähköä uusi Pyhäjoen ydinvoimala tuottaa aikaisintaan vuonna 2020.

Ydinvoimaa Suomessa

Suomen ensimmäinen kaupallinen ydinreaktori valmistui vuonna 1977 Loviisaan. Seuraava otettiin käyttöön Olkiluodossa vuonna 1979. Molemmat ydinpaikkakunnat saivat vielä toisetkin reaktorit, Loviisa vuonna 1981 ja Olkiluoto 1982.

Loviisan reaktorit ovat venäläisvalmisteisia ja tyypiltään painevesireaktoreita. Niiden sähköteho on 490 megawattia per reaktori. Olkiluodon reaktorit ovat tyypiltään kiehutusvesireaktoreita. Niiden sähköteho on 840 megawattia kummassakin.

Olkiluotoon on rakenteilla kolmas reaktori. Teollisuuden Voima arvio Olkiluoto-3:n valmistuvan vuonna 2012. Sen sähkötehoksi tulee 1 600 megawattia. Tyypiltään se on painevesireaktori.

Suomen kokonaissähkönkulutus vuonna 2010 oli 87,5 terawattituntia. Siitä ydinvoimalla katettiin 25 prosenttia. Suomen ydinvoimatuotanto oli yhteensä noin 22 terawattituntia vuonna 2010.

Loviisan reaktoreiden käyttöluvat yltävät vuosiin 2027 ja 2030. Olkiluoto 1:n ja 2:n luvat vanhentuvat vuonna 2018. Käyttöluvat myönnetään aina määräaikaisina ja niitä voidaan jatkaa, jos voimalat täyttävät tarvittavat turvallisuusvaatimukset.

Ydinjätteen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksia ei ole vielä missään maailmassa. Lähimpänä pysyvää loppusijoitusratkaisua ollaan Suomessa ja Ruotsissa.

Eurajoelle on rakenteilla Posivan ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, johon mahtuvat nykyisten reaktoreiden sekä pian valmistuvan Olkiluoto-3:n ydinjätteet. Laitoksen on tarkoitus olla valmis vuonna 2020, mutta aikataulu saattaa viivästyä.

Ruotsissa aloitettaneen ydinjätteen loppusijoitus vuonna 2025. Myös Ranskassa loppusijoitushankkeet ovat pitkällä.