Opetusministeriö haluaa leikata Saimaan AMK:n opetusta rajusti

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää Saimaan ammattikorkeakoululle huomattavia leikkauksia. Aloituspaikat vähenisivät 95:llä ja kokonaan poistuisi muun muassa kolme koulutusohjelmaa tekniikan alalta. Imatralta poistuisi tekniikan koulutus kokonaan.

ammattikorkeakoulut
YLE Etelä-Karjala

Osana tämän hallituskauden ammattikorkeakoulu-uudistusta opetus- ja kulttuuriministeriö kohdistaa ammattikorkeakouluihin merkittäviä säästötoimia. Säästöistä osa saadaan koulutustarjontaa vähentämällä.

Ministeriön mukaan muutokset tulee toteuttaa vuodesta 2013 alkaen.

Saimaan ammattikorkeakoulun osalta ministeriö haluaa vähentää koulutustarjontaa lähinnä tekniikan alalla. Kokonaisuudessaan loppumassa on prosessitekniikan ja englanninkielisen kemiantekniikan koulutusohjelmat Imatralla, joissa kummassakin on 20 aloituspaikkaa. Kokonaan loppuisi myös 40 aloituspaikan tietotekniikan koulutusohjelma.

Lisäksi kulttuurialan eli Imatralla opetettavan kuvataiteen koulutuksesta vähenisi aloituspaikkoja 15. Kuvataiteen koulutusohjelmassa voi tällä hetkellä opiskella muun muassa taidegrafiikkaa ja piirrostaidetta, maalausta, kuvanveisto- ja ympäristötaidetta, korutaidetta sekä valokuvataidetta.

Sen sijaan maan mittakaavassa raju matkailu- ja ravisemisalan opiskelupaikkojen vähentäminen ei koske Saimiaa. Hotelli- ja ravintola-alan aloituspaikkoja on vastakin 60.

Tällä hetkellä Saimaan ammattikorkeakoulussa on 540 aloituspaikkaa. Nyt poistettavat linjat vähentävät aloituspaikkoja siis lähes18 prosentilla.

Opetus keskittyy Lappeenrantaan

Aloituspaikkojen vähentämisen lisäksi ministeriö haluaa siirtää kaiken tekniikan alan koulutuksen Lappeenrantaan. Nyt tekniikkaa opetetaan Skinnarilan kampuksella Lappeenrannassa ja Linnalan kampuksella Imatralla.

Imatralla opetetaan tällä hetkellä tekniikan alalta lakkautettaviksi esitettyjä prosessitekniikkaa ja englanninkielistä kemiantekniikkaa.

Leikkauksia osattiin pelätä

Tämän lukuvuoden avajaispuheessaan syyskuussa ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä osasi ennakoida leikkauksia.

- Jos aloituspaikkoja leikattaisiin tasaisesti koko valtakunnassa, niin Saimaan ammattikorkeakoulun osuus olisi 55 aloituspaikkaa. Kun vähennykset valtakunnassa melko todennäköisesti kohdentuvat suurempina pääkaupunkiseudun ja muiden isojen kasvukeskusten ulkopuolisiin alueisiin, niin meillä ei välttämättä selvitä tällä aloituspaikkavähennyksellä, Pirttilä ennusti varsin osuvasti.

Pirttilä linjasi avajaispuheessaan myös, että mahdolliset ja nyt siis konkretisoituneet muutokset, tulisi hänen mielestään toteuttaa nopealla aikataululla. Nopea toiminta estäisi hänen mukaan hallitsemattomien paniikkisäästöjen toteuttamisen myöhemmin.

- Suurta viisautta olisi sisäänoton lopettaminen näihin karsittaviin ohjelmiin jo vuonna 2012, Pirttilä linjasi vajaa kuukausi sitten.

YLE Etelä-Karjala ei tavoittanut Pirttilää kommentteja varten keskiviikkona.

Leikkauksia kehuista huolimatta

Opetus- ja kulttuuriministeriön palautteessa Saimaan ammattikorkeakoulu sai myös kehuja. Amk:n opetusprosessien todettiin toimivan keskimääräistä paremmin kaikilla aloilla, vaikka tutkintotavoitteesta olin jääty sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden ja opiskelijavaihdon tavoitteiden todettiin ylittyneen. Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteita ylitettiin, vaikka tutkimusrahoituksen saamisessa Saimaan amk olikin pahasti jumissa.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala