Puheloinen: Lakkautettavista varuskunnista esitys tammikuussa

Puolustusvoimat antaa esityksensä lakkautettavista ja säilytettävistä joukko-osastoista jo tammikuun loppuun mennessä. Puolustusvoimien komentaja Ari Puheloinen toivoo, että poliittiset päätökset varuskuntien ja muiden yksiköiden lakkauttamisista tehtäisiin jo ennen kesää.

Hän arvioi, että säästöt voivat johtaa myös irtisanomisiin.

Pääesikunnan mukaan puolustusvoimat joutuu säästämään neljän seuraavan vuoden aikana 800 miljoonaa euroa.

Puolustusvoimien komentajan Ari Puheloisen mukaan säästöjen toteuttaminen vaatii rakenteiden muuttamista. Lakkautettavista yksiköistä on luovuttava kokonaan, eikä niiden tilalle kaavailla uutta toimintaa.

- Jos jostain toiminnasta luovutaan, niin silloin luovutaan myös toimipaikasta. Näin säästetään mm. kiinteistökulut, Puheloinen toteaa.

Puheloisen mukaan puolustusvoimauudistusta on aikaistettava säästöjen takia. Pääesikunta ja eri puolustushaarat ovat jo aloittaneet selvitysten tekemisen joukko-osastojen karsimisesta. Työssä kuunnellaan varuskuntien ja maakuntien näkemyksiä, mutta komentajalle on selvää, millä perusteella säilytettävät yksiköt tulisi valita.

- Meidän kannaltamme on tärkeää että aluepolitiikka ei ole ykköskriteeri, vaan sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeet, toteaa Puheloinen

Puheloinen arvioi, että säästöt tarkoittavat myös henkilöstön määrän vähentämistä.

- Hyödynnämme luonnollista poistumaa. Nähtäväksi jää riittääkö se, vai joudutaanko myös irtisanomisiin.

Välittömät säästöt toiminnasta

Puolustusvoimat laskee, että 575 miljoonan euron budjettileikkauksen lisäksi sen on löydettävä kustannusten nousua vastaavat 150 miljoonan säästöt sekä varauduttava noin sadan miljoonan euron säästöihin puolustusvoimauudistuksen rahoittamiseksi.

Pääesikunnan mukaan leikkausten vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja leikkauksia on tehtävä jokapäiväisestä toiminnasta.

Säästöjen seurauksena materiaalin uusintahankintoja on leikattava, mikä johtaa puutteisiin puolustushaarojen toimintakyvyssä. Erityisen vakavia leikkaukset ovat maavoimien alueellisille joukoille, koska niiden materiaalin ajantasaistaminen oli suunniteltu juuri lähivuosille.

- Leikkaukset merkitsevät riskinottoa alueellisessa puolustuksessa, pääesikunta toteaa tiedotteessaan.

Koska materiaalihankintojen rahoitus on pitkälle sopimuksin sidottu, ja toimintojen tai toimipaikkojen lakkauttaminen edellyttää poliittisia päätöksiä, on välittömät säästökohteet etsittävä puolustusvoimien jokapäiväisestä toiminnasta.

Tämä merkitsee muun muassa kertausharjoitusten ja varusmiesten maastoharjoitusvuorokausien vähentämistä. Myös merivoimien aluksia ja ilmavoimien hävittäjiä joudutaan seisottamaan nykyistä enemmän. Supistukset aiheuttavat pitkäaikaisia vaikutuksia puolustuskykyyn.

- Muun muassa varusmiespalveluksesta siirtyy reserviin neljän vuoden aikana yli 80 000 asevelvollista, joiden toimintakyky joukkoina jää vajavaiseksi koko reservissä olon ajaksi, pääesikunta tiedottaa.